Małe firmy zapłacą niższe składki ZUS. Ile i od kiedy?

20 lipca w ostatnim dniu 67. posiedzenia Sejm uchwalił ustawę gwarantującą około 175 tys. małych firm prawo do płacenia obniżonych składek ZUS, począwszy od stycznia 2019 r.

Chcąc opłacać niższe składki od 2019 r. musimy złożyć odpowiednie dokumenty do 8 stycznia  takie jak: zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zmianie tytułu ubezpieczenia.

7-dniowy termin obowiązuje również w przypadku wznowienia działalności gospodarczej albo w przypadku zakończenia korzystania z preferencyjnych składek ZUS. Nowe kody (05 90, 05 92) zawarte będą w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Nastepnym krokiem jaki należy zrobić to poinformować ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Informacje te należy zawrzeć w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), jeżeli przedsiębiorca płaci składki wyłącznie za siebie.

Jeśli opłacamy składki tylko za siebie powiniśmy jednorazowo złożyć deklarację za styczeń danego roku do 10. dnia następnego miesiąca. Następnie do końca roku nie musi składać deklaracji. Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji będzie się aktualizował w lutym kolejnego roku. W przypadku opłacania składek również za pracowników imienne raporty miesięczne należy składać do 15. dnia następnego miesiąca.

Ważną wiadomością jest, że  „mały ZUS” pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.

Mocą tej ustawy prawo do niższego ZUS uzyskają przedsiębiorcy, których przychód z działalności nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę; licząc w skali miesiąca zaś – 2,5-krotności tego wynagrodzenia czyli 5250 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Na chwilę obecną brak ankiet

Lorem ipsum 1

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok.