[
Open Days w Brukseli

W dniach 8-11 października br. w Brukseli odbył się XVI Europejski Tydzień Regionów i Miast współorganizowany przez Europejski Komitet Regionów i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej.

​Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Przez cztery dni zarejestrowani uczestnicy i  prelegenci mogli wziąć udział w  sesjach poświęconych takim kwestiom jak:

  • rozwój terytorialny,
  • przyszłość polityki spójności,
  • edukacja,
  • klimat
  • włączenie społeczne.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była przyszłość i wzmocnienie Europejskiej Polityki Spójności w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej po roku 2020. W tym roku obchodzone jest 30-lecie Polityki Spójności, dlatego też tegoroczna -16 – edycja miała na celu aktywniejsze włączenie się regionów, a przede wszystkim obywateli w dyskusję na temat przyszłości Unii Europejskiej i koniecznych zmian pod hasłem „Za silną unijną polityką spójności po 2020 r.”

Przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Karl-Heinz Lambert w przemówieniu stwierdził, że tak jak regiony potrzebują odgórnego wsparcia ze strony Unii Europejskiej, tak i Unia Europejska potrzebuje regionów i ich oddolnych inicjatyw, które gwarantują wzmocnieniem przyszłej polityki spójności.

Podczas XVI Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów zorganizowanego w Brukseli przedstawione były m.in. podsumowania na temat regionów i miast bazujące na danych z regionalnego rocznika statystycznego Eurostatu. Ocena dotyczyła rozwoju analizowanych regionów na przestrzeni lat. Według danych, w 2016 r. PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, według standardów siły nabywczej (PPS), wynosiło dla Mazowsza 109 proc. średniej unijnej, podczas gdy osiem lat wcześniej – 82 proc. To oznacza wzrost o 27 pkt proc. Dane z Eurostatu pokazują wyraźnie – Mazowsze jest jednym z czterech najszybciej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej.

Kolejny Tydzień Regionów i Miast już za rok. Kto wie co tym razem przyniesie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Czy popierasz strajk nauczycieli?

Loading ... Loading ...

Lorem ipsum 1

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok.