[
Opłata śmieciowa - znaczna podwyżka. Sprawdź aktualne stawki.

29 listopada br. odbyła się druga sesja Rady Miasta Ciechanów. Oprócz budżetu na rok 2019 – wydatki oszacowano na 223,1 mln zł. oraz analizie funkcjonowania oświaty w roku szkolnym 2017/2018 radni wyrazili zgodę na:

  • zawarcie kolejnych umów dzierżawy lub najmu nieruchomości w obrębie Śródmieścia, Krubina i Podzamcza bez trybu przetargowego,
  • na nabycie przez gminę drogi dojazdowej znajdującej się w sąsiedztwie ul. Różyckiego,
  • na zbycie lokalu przy ul. Warszawskiej 10A oraz udzielenie bonifikaty od sprzedaży na rzecz najemców mieszkań przy ul. Sienkiewicza 9/7 i 3 Maja 1/10.

Niezbyt dobrą informacją dla mieszkańców jest natomiast fakt, że tzw. opłata śmieciowa od przyszłego roku ulegnie zmianie. Niestety nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wyższe niż dotychczas. Nowa stawka wyniesie 13 zł od mieszkańca w przypadku segregacji śmieci oraz 25 zł za każdą osobę, która nie segreguje odpadów. Opłata za śmieci segregowane od 1 stycznia 2019 r. podrożeje o 35 %, a za niesegregowane – o 50%.

Rozszerzeniu ulegnie również Strefa Płatnego Parkowania. Do strefy włączono w całości:

  • ul. Kopernika
  • ul. Wyrzykowskiego
  • ul. Zamkową (odcinek od ul. Nadrzecznej do Parkowej).

Po raz kolejny nowy rok nie będzie dla nas łaskawy w opłatach…

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Czy popierasz strajk nauczycieli?

Loading ... Loading ...

Lorem ipsum 1

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok.