Konferencja szkoleniowa ,,Narkotyki i dopalacze''

Substancje psychoaktywne to środki działające na ośrodkowy układ nerwowy. Powodują zmiany nastroju, postrzegania, świadomości oraz zachowania. Mogą to być substancje legalne takie jak nikotyna, kofeina czy alkohol, bądź nielegalne, których posiadanie, produkcja oraz dystrybucja ścigane jest przez prawo, np. heroina, marihuana lub kokaina!

Problem substancji psychoaktywnych jest coraz częstszy i dotyka dzieci i młodzież w różnym wieku. Świetną okazją na poszerzenie swojej wiedzy na temat narkotyków i dopalaczy a także zapoznanie się z zachowaniem wynikającym ze stosowania różnych używek  jest konferencja szkoleniowa pt. ,,Narkotyki i dopalacze”, która odbędzie się 7 listopada o godz. 10-14.30 w PWSZ.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie nawiązał w tym zakresie współpracę z KPP w Ciechanowie, a także z Urzędem Celnym oraz władzami samorządowymi. Szkolenie zostanie poprowadzone przez prof. Mariusza Z. Jędrzejko oraz prof. Leszka Roszczenko, specjalistów- psychoterapeutów z Centrum Profilaktyki Społecznej. W konferencji  wezmą udział osoby, które spotykają się z tym problemem w swojej działalności m.in.: nauczyciele i dyrektorzy szkół z powiatu ciechanowskiego, kuratorzy sądowi i pracownicy opieki społecznej.

Kolejna konferencja, tym razem regionalna, odbędzie się również w Ciechanowie 22 listopada. Jej organizatorem będzie również Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ciechanowie. Zawdzięcza to bardzo dużej aktywność w zakresie edukacyjnym, za co została wyróżniona.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*