10 marca wchodzi korekta rozkładu jazdy pociągów

Korekta rozkładu zacznie obowiązywać 10 marca. Na większości linii pociągi pojadą inaczej, na wielu odcinkach będą realizowane prace remontowe, na niektórych pociągi  zostaną zastąpione komunikacją autobusową. Rozkład w tym kształcie będzie obowiązywać do 8 czerwca.

Zmiany na poszczególnych liniach przedstawiają się następująco:

Linia nr R1 Warszawa – Skierniewice – wystąpią utrudnienia w ruchu pociągów, które wiążą się ze zmianami godzin i tras kursowania pociągów. Część z nich będzie kursować z pominięciem przystanków Warszawa Włochy, Warszawa Ursus, Warszawa Ursus Niedźwiadek i Piastów.:

 • od 10 marca do 4 kwietnia wystąpią utrudnienia związane ze zmniejszeniem przepustowości na odcinku Radziwiłłów Mazowiecki – Skierniewice;
 • od 29 marca od godz. 23:00 do 1 kwietnia do godz. 04:40 będzie zamknięty jeden tor na szlaku Pruszków – Warszawa Włochy i ruch pociągów będzie odbywał się wahadłowo po jednym czynnym torze;
 • od 5 kwietnia do 5 maja wystąpią wtórne zmiany w rozkładzie ze względu na prace poza obszarem działania KM;
 • wystąpią utrudnienia związane z pracami remontowymi na szlaku Pruszków – Warszawa Włochy, będzie zamknięty jeden tor i ruch pociągów będzie się odbywał wahadłowo po jednym czynnym torze;

– od 6 do 14 maja w dni robocze w godz. 9:45-20:00,

– od 16 do 27 maja w dni robocze w godz. 9:45-20:00;

– 15 maja w godz. 8:00-16:00 z uwagi na prace w torze 3 w stacji Warszawa Włochy;

– od 28 maja do 7 czerwca w dni robocze w godz. 9:10-20:00 wystąpią utrudnienia na szlaku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki.

Linia nr R2 Warszawa – Łuków – w dniach 11 – 24 marca ze względu na prace utrzymaniowe infrastruktury kolejowej  pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów, wystąpią utrudnienia w kursowaniu pociągów. Część pociągów zostanie odwołana, pozostałe będą kursowały według zmienionego rozkładu jazdy. Przez cały okres organizacji zamknięciowej nie będzie kursował pociąg nr 19801 relacji Warszawa Zachodnia (odj. 0:27) – Mińsk Mazowiecki (przyj. 1:20). Zmiana ta wynika z wydłużenia nocnej przerwy technologicznej związanej z przebudową stacji Warszawa Rembertów.

Linia nr R3 Warszawa – Łowicz – w dalszym ciągu będą prowadzone prace związane z remontem stacji Łowicz Główny. Na szlaku Bednary – Łowicz Główny będą prowadzone roboty torowe i sieciowe. Rozkład jazdy będzie obowiązywał w następujących terminach:

 • od 10 marca do 27 maja – utrudnienia jak w rozkładzie jazdy obowiązującym obecnie oraz dodatkowe utrudnienia w dniu 15 maja w związku z pracami w torze nr 3 stacji Warszawa Włochy;
 • między 28 maja a 8 czerwca wystąpią dodatkowe utrudnienia związane ze zmniejszeniem przepustowości na odcinku Bednary – Łowicz Główny.

Część pociągów na odcinku Bednary – Łowicz Główny zostanie zastąpiona przez ZKA.

Linia nr R6 Warszawa – Małkinia – będą nadal prowadzone prace związane z modernizacją linii E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok. Prace będą dotyczyły odcinka Łochów – Sadowne Węgrowskie – Małkinia; pociągi będą kursowały po jednym czynnym torze. Zamknięty będzie tor nr 2. Część pociągów rozpoczynająca/kończąca bieg na stacji Małkinia będzie:

 • mieć wydłużony czas jazdy z uwagi na prowadzone prace na ww. odcinku;
 • zacznie kursować w pełnej relacji bez komunikacji autobusowej;
 • mieć zastępczą komunikację autobusową z uwagi na brak trasy przejazdu oraz podczas nocnych przerw technologicznych.

W dniach 10-16 marca z uwagi na testowanie nowego systemu sterowania ruchem kolejowym na odcinku Łochów – Małkinia wystąpią dodatkowe ograniczenia przepustowości. Część pociągów w tym terminie będzie kursować w skróconej relacji.

W dniach 11-24 marca ze względu na prace utrzymaniowe infrastruktury kolejowej  pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów pociągi kursujące do/z linii średnicowej mogą kursować w zmienionych godzinach.

Linia nr R7 Warszawa – Dęblin – do 5 maja wciąż będą prowadzone prace na odcinku Pilawa – Dęblin i organizacja ruchu nie ulegnie zmianie.

W związku z kolejną fazą modernizacji linii od 6 maja na odcinku Otwock – Pilawa nastąpi całkowita przerwa w ruchu pociągów i w zamian będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa. Natomiast na odcinku Pilawa – Dęblin nastąpi wznowienie ruchu pociągów. ZKA na odcinku Otwock – Pilawa będzie kursowała bez zatrzymań na stacjach pośrednich – dla połączeń w relacji Warszawa – Dęblin oraz z zatrzymaniami na wszystkich stacjach pośrednich dla połączeń do/ze st. Pilawa. Szczegółowy rozkład jazdy ZKA na odcinku Otwock – Pilawa od dnia 6 maja znany będzie w terminie późniejszym.

Linia nr R8 Warszawa – Skarżysko Kamienna – na odcinku Strzyżyna – Radom ruch pociągów zostanie wstrzymany i zastąpiony przez komunikację autobusową. Będą kursowały autobusy zatrzymujące się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych oraz autobusy przyspieszone, pomijające wybrane zatrzymania. Szczegółowy rozkład jazdy komunikacji autobusowej będzie znany w terminie późniejszym.

Na odcinku Czachówek Południowy – Warka kontynuowane będą prace modernizacyjne i ruch pociągów odbywał się będzie jednotorowo.

Linia nr R9 Warszawa – Działdowo – między 10 a 31 marca wystąpią utrudnienia na odcinku Chotomów – Nowy Dwór Mazowiecki (przebudowa peronu). Ruch pociągów będzie prowadzony jednotorowo dwukierunkowo po czynnym torze nr 2. Część połączeń zostanie odwołanych. Wybrane pociągi do/ze st. Nasielsk będą kursowały w skróconej relacji do/z p.o. Janówek. Część pociągów będzie miała ograniczoną liczbę zatrzymań, natomiast inne będą zatrzymywały się w dodatkowych lokalizacjach. Ponadto bilety KM honorowane będą w pociągu IC nr 3523 na odcinku Legionowo (odj. 16:27) – Nasielsk (przyj. 16:55). Dodatkowo w dniach 22-25 marca nastąpi wstrzymanie ruchu pociągów pomiędzy stacjami Warszawa Praga i Warszawa Gdańska. Wszystkie pociągi rozpoczynające i kończące bieg w Warszawie pojadą do/ze st. Warszawy Wschodniej.

Utrudnienia związane z brakiem dojazdu do st. Warszawa Gdańska potrwają również w dniach 12-15 kwietnia.

Od 6 maja do 8 czerwca w godz. 8:55-13:55 znów wystąpią utrudnienia na odcinku Chotomów – Nowy Dwór Mazowiecki. Ruch pociągów prowadzony będzie wahadłowo po 1 czynnym torze.

Kontynuowane będą prace na kolejowym Moście Gdańskim, ruch pociągów będzie odbywać się po jednym czynnym torze. Zakończenie prac planowane jest na III kwartał 2019 r.

Linia nr R31 Sierpc – Kutno prowadzone są prace utrzymaniowe infrastruktury kolejowej, dlatego ruch pociągów na całej linii będzie wstrzymany od 6 maja i zastąpiony przez komunikację autobusową.

Linia nr R82 Radom – Drzewica – na linii prowadzone będą prace związane z wymianą sieci trakcyjnej. Ponadto linia posłuży jako objazdowa dla linii nr 7 Warszawa – Dęblin oraz nr 8 Warszawa – Radom dla pociągów dalekobieżnych. W związku z powyższym w całej organizacji zamknięciowej nie będą kursowały pociągi nr:

 • 29510 relacji Radom (odj. 8:45) – Przysucha (przyj. 9:19),
 • 29561 relacji Przysucha (odj. 9:50) – Radom (przyj. 10:23).

Szczegółowy rozkład jazdy na: www.mazowieckie.com.pl/pl/rozklad-jazdy-pociagow-km-wazny-w-dniach-10-iii-8-vi-2019r)

 

Źródło: Koleje Mazowieckie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*