14 zabytków z subregionu ciechanowskiego ze wsparciem sejmiku Mazowsza

Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pułtusku, wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie, konserwacja ołtarza głównego w kościele pw. Św. Trójcy w Bieżuniu  to tylko kilka z 14 zabytków z subregionu ciechanowskiego, które otrzymały wsparcie sejmiku województwa w ramach programu „Mazowsze dla zabytków”. Dziś decyzję w tej sprawie podjęli radni województwa mazowieckiego. Na niezbędne remonty, naprawy i modernizacje władze regionu przeznaczą w sumie 13,8 mln zł, z czego ponad 1,5 mln zł trafi do subregionu ciechanowskiego.

Po raz kolejny nabór w ramach programu „Mazowsze dla zabytków” cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Jak zauważa marszałek Adam Struzik, jak co roku liczba złożonych projektów przekracza zarezerwowaną na ten cel kwotę wsparcia. – W tym roku zgłoszonych zostało aż 255 wniosków na niebagatelną kwotę 51 mln zł. Można więc śmiało powiedzieć, że ta edycja jest pod tym względem rekordowa. To najlepiej pokazuje jak wielkie są potrzeby w tym zakresie.

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, co roku stajemy przed bardzo trudnym wyborem. – Z uwagi na ogromne zainteresowanie i bardzo dużą liczę dobrych projektów spełniających wymogi konkursu podjęliśmy decyzję o obniżeniu kwoty wsparcia. Dzięki niej pomoc finansowa trafi do większej liczby beneficjentów i pomoże w remoncie wielu pięknych i cennych zabytków.

Przy ocenie wniosków pod uwagę brane były: konieczność przeprowadzenia prac lub robót wynikająca ze stanu zachowania zabytku, kwalifikowalność kosztówznaczenie zabytku dla mieszkańców, w tym rola zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej oraz jego dostępność dla społeczności lokalnej i turystów. Wsparcie otrzymały wszystkie wnioski, które uzyskały min. 44 punkty.

– Środki po raz kolejny trafią także do subregionu ciechanowskiego. Dzięki 1,5 mln zł pomożemy w renowacji, konserwacji i najpilniejszych remontach w 14 obiektach zabytkowych. Nasze wsparcie obejmie nie tylko inwestycje w kościołach, ale także wymianę dachu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiątkowie, czy remont elewacji szkoły podstawowej w Pułtusku – podsumowuje radny województwa Konrad Wojnarowski.

Lp.Nazwa zadaniaNazwa podmiotuPowiatKwota dotacji
1.Naprawa, wymiana i konserwacja elementów ścian drewnianych, remont dachu, w kościele parafialnym pw. Św. Trójcy w Kraszewie – etap IIIParafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zygmunta w Kraszewieciechanowski60 000,00 zł
2.Gołymin Ośrodek, gotycki kościół pw. Jana Chrzciciela, XV w., interwencyjne prace ratownicze przy zerwanym dachu-remontParafia św. Jana Chrzciciela w Gołyminie Ośrodkuciechanowski100 000,00 zł
3.Remont elewacji kościoła pw. św. Doroty w Bogurzynie – etap IIIParafia Rzymskokatolicka pw. św. Doroty w Bogurzyniemławski60 000,00 zł
4.Projekt konserwatorski posadzki w kościele rzymskokatolickim pw. św. Stanisława BM w Mławie – etap IIParafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Mławiemławski80 000,00 zł
5.Ratowo. Pobernardyński Zespół Klasztorny. xviii w. prace ratunkowe, konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy dachu kościoła pw. św. Antoniego (strona wschodnia)Kościół rektoralny Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowiemławski120 000,00 zł
6.Roboty budowlane i prace konserwatorsko-restauratorskie (etap III), Budynek plebanii, wybudowany ok.1886 r., NiedzbórzParafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Niedzborzumławski110 000,00 zł
7.Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z XVII w. w kościele w Płońsku- etap IIParafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Płońskupłoński70 000,00 zł
8.Prace ratownicze – zatrzymanie degradacji więźby dachowej gotyckiego kościoła w KryskuParafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Kryskupłoński100 000,00 zł
9.Prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu południowym – etap II, Wyposażenie kościoła pw. Św. Antoniego, SarbiewoParafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Sarbiewiepłoński120 000,00 zł
10.Prace konserwatorskie i restauratorskie przy cyklu sześciu wielkich obrazów olejnych zawieszonych w prezbiterium bazyliki Zwiastowania NMP, ukazujących sceny z życia Matki Bożej – etap II, Obraz Zaślubiny Maryi z Józefem i Ofiarowanie Matki Bożej w świątyni, Czerwińsk nad WisłąParafia Rzymskokatolicka Zwiastowania NMP w Czerwińskupłoński150 000,00 zł
11.Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pułtusku – etap IIGmina Pułtuskpułtuski200 000,00 zł
12.Bieżuń, kościół pw. św. Trójcy , ołtarz główny kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich , Etap III do realizacji w 2023 roku.Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bieżuniużuromiński120 000,00 zł
13.Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona gmina Kuczbork -Osada -Etap II Wyeksponowanie oryginalnego zabytkowego układu parku podworskiego poprzez uzupełnienie nasadzeńPowiat Żuromińskiżuromiński70 000,00 zł
14.Wymiana konstrukcji i pokrycia dachu budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w SiemiątkowieGmina Siemiątkowożuromiński160 000,00 zł
Suma1 520 000,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*