19 obiektów sportowych z subregionu ciechanowskiego ze wsparciem władz Mazowsza

Modernizacja szatni na ciechanowskiej pływalni, budowa boiska wielofunkcyjnego w Obrytem czy modernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie to trzy spośród 19 inwestycji z subregionu ciechanowskiego, które decyzją radnych województwa otrzymają dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej. Na ich realizację w budżecie Mazowsza zarezerwowano blisko 3 mln zł.

Zainteresowanie programem było ogromne podkreśla marszałek Adam Struzik. – Ta edycja jest wyjątkowa. Wpłynęło do nas ponad 270 wniosków. To prawie tyle, ile obiektów sportowych udało się wybudować lub wyremontować w ramach naszego programu od początku jego istnienia. Wybór nie był łatwy, bo wśród tych wszystkich zgłoszeń było mnóstwo bardzo dobrych, ciekawych i przede wszystkim od dawna wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Dlatego po analizie postanowiliśmy zwiększyć pulę środków przeznaczonych na ten cel z pierwotnie zakładanych 10 mln zł do prawie 31 mln zł. W ten sposób daliśmy szansę wszystkim samorządom, które przygotowały dobre wnioski i przedstawiły najciekawsze inicjatywy.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej (MIWIS) to autorski program samorządu Mazowsza, który realizowany jest od 2018 r. Od początku jego trwaniaw całym regionie udało się wybudować lub zmodernizować 289 obiektów sportowych. W tym roku z ponad 270 nadesłanych wniosków radni województwa wskazali 206 inwestycji, które w ramach MIWIS otrzymają wsparcie z budżetu Mazowsza w wysokości prawie 31 mln zł. Wśród nich jest 19 projektów z subregionu ciechanowskiego z dofinansowaniem w wysokości blisko 3 mln zł.

Wicemarszałek Wiesław Raboszuk zaznacza, że program jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez lokalne samorządy. – Każda miejscowość ma inne potrzeby i oczekiwania. Mimo to taki sam dostęp do obiektów sportowych powinni mieć zarówno mieszkańcy wsi, jak i miast. Tego typu inwestycje wpływają nie tylko zwiększenie atrakcyjności miasta, gminy czy powiatu. Przede wszystkim umożliwiają Mazowszanom dostęp do infrastruktury, dzięki której mogą w dowolny sposób spędzać wolny czas, a przy okazji zadbać o swoje zdrowie.

W ramach MIWIS 2021 o pomoc finansową mogły ubiegać się zarówno gminy, jak i powiaty z województwa mazowieckiego. Otrzymane wsparcie mogło zostać przeznaczone nie tylko na budowę nowych obiektów sportowych, ale także na modernizację lub remont już istniejących, w tym m.in. hal i boisk sportowych, kortów tenisowych, skateparków, lodowisk, obiektów do uprawiania sportów wodnych, a także siłowni plenerowych, pumptracków czy też placów sportowo-rekreacyjnych (z wyłączeniem placów zabaw). Ważne by każdy obiekt zgłoszony do programu służył masowemu uprawianiu sportu i rekreacji oraz był ogólnodostępny.

– Ten program powstał z myślą o tym, by zapewnić wszystkim mieszkańcom równy dostęp do infrastruktury sportowej. Bez względu na to czy mieszkają na wsi, czy w dużym mieście. Każdy potrzebuje miejsca, w którym może w atrakcyjny sposób spędzić czas wolny, a przy okazji zadbać o swoje zdrowie i kondycję fizyczną – dodaje radny województwa Konrad Wojnarowski.

Maksymalne dofinansowanie projektu nie mogło przekroczyć 200 tys. zł i wynieść więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowalnych. Ponadto każdy samorząd mógł złożyć tylko jeden wniosek na jedno zadanie.

Lista dofinansowanych projektów z subregionu ciechanowskiego:

Lp.Nazwa WnioskodawcyPowiatNazwa zadaniaKwota wsparcia
1.Gmina StrzegowomławskiBudowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Sułkowo Polne200 000,00 zł
2.Gmina ZałuskipłońskiBudowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie200 000,00 zł
3.Gmina JoniecpłońskiBudowa bieżni sportowej wraz ze skocznią przy Szkole Podstawowej w Jońcu84 637,00 zł
4.Gmina BaboszewopłońskiBudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brodeckiego w Polesiu200 000,00 zł
5.Gmina NaruszewopłońskiModernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nacpolsku200 000,00 zł
6.Gmina Miejska CiechanówciechanowskiModernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie200 000,00 zł
7.Gmina SiemiątkowożuromińskiBudowa boiska do piłki nożnej oraz siłowni plenerowej w Siciarzu88 520,00 zł
8.Gmina ObrytepułtuskiBudowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem sportowym i bieżni 60-m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem200 000,00 zł
9.Gmina SońskciechanowskiModernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Sońsku76 798,00 zł
10.Miasto MławamławskiModernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława – etap II150 000,00 zł
11.Gmina Miasto PłońskpłońskiRozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Płońsku150 000,00 zł
12.Powiat CiechanowskiciechanowskiPrzebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie200 000,00 zł
13.Powiat ŻuromińskiżuromińskiModernizacja sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym133 129,00 zł
14.Miasto i Gmina LubowidzżuromińskiSportLand150 000,00 zł
15.Gmina PokrzywnicapułtuskiBudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku do piłki nożnej w miejscowości Pokrzywnica200 000,00 zł
16.Gmina StupskmławskiPrzebudowa (modernizacja) boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wola Szydłowska60 147,00 zł
17.Gmina GlinojeckciechanowskiBudowa skateparku na terenie parku miejskiego w Glinojecku59 073,00 zł
18.Gmina PłońskpłońskiZagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Siedlin, gm. Płońsk200 000,00 zł
19.Powiat PułtuskipułtuskiModernizacja zaplecza sportowego przy hali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku200 000,00 zł
 SUMA  2 952 304,00 zł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*