198 sołeckich projektów z subregionu ciechanowskiego ze wsparciem samorządu województwa

Siłownia zewnętrzna w Żmijewie Kościelnym, zakup i montaż lamp hybrydowych w Dalanówku czy modernizacja świetlicy wiejskiej w Czernicach to przykłady inwestycji, jakie zostaną zrealizowane w ramach tegorocznej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Wsparcie z budżetu Mazowsza otrzyma 198 projektów z 37 gmin subregionu ciechanowskiego na kwotę prawie 2 mln zł.

MIAS jest autorskim programem wsparcia samorządu województwa mazowieckiego i od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem podkreśla marszałek Adam Struzik. – Ogromną zaletą tego przedsięwzięcia jest fakt, że wszystkie inwestycje wytypowane zostały przez mieszkańców tych miejscowości, w których mają powstać. To dobry przykład współpracy między samorządami a mieszkańcami. Wsłuchiwanie się w ich głos i potrzeby jest kluczem do realizacji ważnych dla nas inwestycji.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku w ramach MIAS 2021 sołectwa mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł na  m.in. rewitalizację skwerów, instalacje paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk jest to już czwarta edycja MIAS. – W sumie nasze wsparcie w wysokości ponad 12,5 mln zł otrzyma tym roku aż 1276 inicjatyw z 256 mazowieckich gmin.  Te środki umożliwią realizację wielu ciekawych projektów, które usatysfakcjonują zarówno tych młodszych, jak i starszych  mieszkańców Mazowsza – dodaje.

Liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. W przypadku gmin, w których jest mniej niż 28 sołectw – samorządy mogły złożyć maksymalnie 5 wniosków, natomiast tam, gdzie sołectw jest więcej, można było składać również więcej wniosków. – To odpowiedź na prośby i sugestie samorządów – zaznacza radny województwa Konrad Wojnarowski. Pomagamy sołectwom zrealizować ważne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje, które z uwagi na brak środków finansowych w budżetach gmin niestety często znajdują się na końcu najpilniejszych do realizacji zadań ­– dodaje.

W ramach tegorocznej edycji MIAS 2021 wpłynęło w sumie 1312 wniosków, z których 1276 otrzyma wsparcie. Wśród nich jest 198 sołeckich projektów z subregionu ciechanowskiego:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*