23 żołnierzy pochodzących z powiatu ciechanowskiego, mławskiego, przasnyskiego, płońskiego oraz żuromińskiego dołączyli do terytorialsów

W minioną sobotę odbyła się już dwudziesta w tym roku przysięga wojskowa żołnierzy –
ochotników 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Złożyło ją 40 terytorialsów,
którzy już za miesiąc szkoleniem rotacyjnym rozpoczną 3 – letni cykl szkolenia w WOT.
Miniony weekend tj. 24 i 25 kwietnia słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało blisko
300 ochotników z całej Polski, 40 zasili szeregi 5 Mazowieckiej Brygady Oborny
Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „RÓJ” Przysięgą wojskową
zakończyli 16 – dniowe szkolenie podstawowe i tym samym dołączyli do grona
mazowieckich terytorialsów. Uroczystość odbyła się w minioną sobotę i oprócz 40
ochotników, którzy wypowiedzieli słowa roty przysięgi wzięło w niej udział 43 żołnierzy –
rezerwistów, którzy ukończyli 8 – dniowe szkolenie wyrównawcze.
Za miesiąc rozpoczną swoje pierwsze szkolenia rotacyjne, w pierwszym roku będą one miały
charakter indywidualny, w drugim roku będą to szkolenia specjalistyczne w ramach
konkretnej funkcji w pododdziale (np. saper, medyk, radiotelefonista, kierowca itp.),
natomiast trzeci rok to szkolenia zgrywające. Ukończenie 3- letniego cyklu szkolenia otwiera
żołnierzom drogę do służby zawodowej. Nowi terytorialsi swoje szkolenia rotacyjne będą
odbywać w batalionach do których przynależą terytorialnie.

Podczas uroczystości płk Mieczysław Gurgielewicz, Dowódca 5MBOT, odczytał list od
Ministra Obrony Narodowej skierowany do przysięgających żołnierzy:
„Wasza dzisiejsza przysięga wojskowa i służba w WOT to wyraz patriotyzmu oraz gotowości
do pomocy potrzebującym. Jesteście gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność za innych,
uczynić dbanie o bezpieczeństwo najbliższego otoczenia częścią swojego życia. Motto
formacji „Zawsze gotowi, zawsze blisko” staje się dla Was jedną z najważniejszych zasad”-
pisał Mariusz Błaszczak.

W imieniu przysięgających żołnierzy głos zabrał szer. Jakub Klimczak, mieszkaniec
Warszawy, na co dzień pracownik jednego z warszawskich banków
– ostatnie 16 dni każdy z nas przeżył na swój własny, indywidualny sposób (…) mogę ten czas
podsumować następującymi słowami: satysfakcja, samorealizacja, współpraca, dyscyplina,
patriotyzm, wzajemna pomoc, pokonywanie własnych ograniczeń. Mogę z pełnym
przekonaniem powiedzieć że wstępując w szeregi 5 Mazowieckiej Brygady Obrony
Terytorialnej przyświecają nam idee, które wpisują się w Credo Terytorialsa. – mówił
podczas swojego wystąpienia.
Ciechanowskie pododdziały wzbogaciły się o 23 żołnierzy, 13 z nich złożyło w sobotę
przysięgę, są to mieszkańcy powiatu ciechanowskiego, płońskiego, przasnyskiego,
mławskiego oraz żuromińskiego.
Batalion 52 z Komorowa powiększył się natomiast o 14 nowych terytorialsów,a 9 z nich w
sobotę składało przysięgę. Są to mieszkańcy powiatu pułtuskiego, makowskiego,
ostrowskiego oraz ostrołęckiego. Są wśród nich 3 kobiety.
53 batalion lekkiej piechoty z Siedlec po przysiędze poszerzył swoje szeregi o 12 nowych
ochotników, mieszkańców powiatu siedleckiego, mińskiego oraz sokołowskiego. 6 z nich po
raz pierwszy miało styczność z wojskiem, ukończyli oni 16 – dniowe szkolenie i w sobotę
złożyli przysięgę wojskową.
O 34 żołnierzy poszerzyły się szeregi 54 batalionu lekkiej piechoty 5 MBOT, który stacjonuje
w Zegrzu Płd., przysięgę złożyło 12 z nich. Są to mieszkańcy Warszawy oraz powiatu
legionowskiego i wołomińskiego.
Szeregi 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wzmocniły się łącznie o 84 żołnierzy,
wśród nich jest 15 kobiet.
Kolejna okazja do wstąpienia w szeregi 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej
będzie14 maja, wówczas wcieleniem rozpocznie się czwarte w tym roku szkolenie
podstawowe w brygadzie.


Wojska Obrony Terytorialnej jako piąty rodzaj sił zbrojnych powstały z początkiem 2017
roku. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to
zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk
żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie
wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza
nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*