24 projekty z subregionu ciechanowskiego ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego!

Jest decyzja sejmiku województwa mazowieckiego. 24 projekty z subregionu ciechanowskiego ze wsparciem samorządu województwa mazowieckiego. Remonty dróg, budowa krytej pływalni przy liceum w Żurominie, hali sportowej w Zatorach, a także budowa kanalizacji sanitarnej w Pokrzywnicy to tylko część z inwestycji, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”. Na ich realizację władze regionu przeznaczą 49 mln zł.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” największy program wsparcia realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. – Jak sama nazwa wskazuje jego celem jest wyrównywanie różnic między poszczególnymi gminami i powiatami. Do tego programu nie ma jednego naboru, a wnioski spływają cały rok. Samorządy mają różne potrzeby – od remontu drogi, po budowę szkoły czy rozbudowę centrów kultury. Każdy projekt traktujemy priorytetowo. Dziś na dofinansowanie inwestycji samorządów lokalnych przeznaczymy rekordową kwotę 635 mln zł. Te środki to inwestycja w rozwój wsi, miast, powiatów i całego Mazowsza.

W ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju” dofinansowane zostaną w sumie 293 projekty, w tym 114 dotyczących modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 56 – edukacyjnych 3 – kulturalne oraz 120 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej.

Lp.PowiatWnioskodawcaNazwa zadaniaKwota wsparcia
1płońskiGmina RaciążRozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczułty – Bielany3 648 036,00
2pułtuskiGmina PokrzywnicaBudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice799 800,00
3pułtuskiGmina PokrzywnicaBudowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap 2 wraz z rozbudową części mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków obejmującej przebudowę zlewni2 400 000,00
4pułtuskiGmina ObrytePrzebudowa drogi gminnej Nr 340217W Sokołowo Parcele-Ulaski-Obryte, na odcinku w miejscowości Obryte1 121 677,00
5ŻuromińskiGmina SiemiątkowoBudowa dróg gminnych na osiedlu w miejscowości Siemiątkowo – poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym670 297,00
6PłońskiGmina BaboszewoPrzebudowa drogi gminnej Nr 300145W relacji Cieszkowo Kolonia – Kiełki – Rzewin2 051 640,00
7PłońskiGmina BaboszewoPrzebudowa drogi gminnej Nr 300126W relacji Bożewo – Cywiny Wojskie1 446 480,00
8pułtuskiGmina PułtuskModernizacja drogi gminnej Nr 340448W i Nr 340211W Popławy-Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew na terenie Gminy Pułtusk i Gminy Obryte – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie Gminy Pułtusk3 000 000,00
9PułtuskiGmina PokrzywnicaModernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie oraz Szkoły Podstawowej w Gzowie wraz z zagospodarowaniem terenu799 800,00
10ŻuromińskiGmina BieżuńRozbudowa drogi gminnej nr 460139W (ul. Leśna) w Bieżuniu2 164 700,00
11MławskiGmina StupskBudowa Wiejskiego Domu Kultury i Strażaka w miejscowości Konopki1 108 830,00
12MławskiPowiat MławskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 2305W od drogi autobusowej DA1 do węzła Mława Północ w m. Kuklin4 000 000,00
13CiechanowskiGmina Miejska CiechanówModernizacja dróg lokalnych na terenie Ciechanowa3 500 000,00
14PułtuskiPowiat PułtuskiBudowa, przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Pułtuskim oraz Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W4 000 000,00
15PłońskiGmina Miasto PłońskRozwój jakościowy płońskiego obszaru funkcjonalnego, w tym rewitalizacja przestrzeni architektonicznej, kulturowej i krajobrazu4 000 000,00
16ŻuromińskiPowiat ŻuromińskiBudowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie4 000 000,00
17CiechanowskiGmina GlinojeckModernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stary Garwarz – II i III etap550 009,00
18PłońskiGmina Miasto RaciążPrzebudowa i budowa dróg gminnych w Raciążu wraz z infrastrukturą techniczną1 616 740,00
19PłońskiGmina ZałuskiModernizacja i zakup doposażenia do szkół podstawowych w Kroczewie i w Szczytnie120 000,00
20PłońskiGmina ZałuskiPrzebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice1 800 000,00
21CiechanowskiGmina Miejska CiechanówBudowa żłobka w technologii modułowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Prymasa Tysiąclecia w Ciechanowie500 000,00
22PułtuskiGmina ZatoryBudowa hali sportowej z boiskiem 20 x 40m, z zapleczem, łącznikiem i zagospodarowaniem terenu w Zatorach1 347 899,00
23MławskiMiasto MławaPrzebudowa ul. Zabrody w Mławie4 000 000,00
24PłońskiGmina NaruszewoPrzebudowa drogi gminnej nr 300547W w miejscowości Zaborowo450 000,00
49 095 908,00

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*