5-lecie istnienia terytorialsów na Mazowszu

Dokładnie w maju 2017 roku swoją działalność rozpoczęła 5 Mazowiecka Brygada
Obrony Terytorialnej, na dowódcę której wyznaczono płk Andrzeja Wasielewskiego.
Datę wyznaczenia dowódcy uznaje się za początek formowania mazowieckich
terytorialsów na terenie północnego Mazowsza.


5 lat temu Ciechanów stał się siedzibą dowództwa 5. Mazowieckiej Brygady Obrony
Terytorialnej. Dowództwo wraz z jednym batalionem lekkiej piechoty powstało w koszarach
przy ulicy Wojska Polskiego 54 gdzie do 2010 r. stacjonował 1 Ciechanowski Pułk Artylerii.
5 Mazowiecka Brygada OT jest jedną z dwóch brygad WOT działających na terenie
województwa Mazowieckiego. Jej stałym rejonem odpowiedzialności (SRO) jest 17
powiatów północnego Mazowsza oraz 7 dzielnic prawobrzeżnej Warszawy.
W pierwszym etapie utworzone zostało dowództwo brygady, a po osiągnięciu gotowości do
realizacji zadań, w struktury brygady wszedł 53 batalion lekkiej piechoty z Siedlec. Obecnie
jest to batalion o najwyższym stopniu ukompletowania wśród pododdziałów brygady.
Kolejnym etapem było rozpoczęcie formowania 51 „ciechanowskiego” batalionu lekkiej
piechoty. W kolejnych latach powstał batalion 52, który stacjonuje w Komorowie oraz
najmłodszy, 54 w Zegrzu Południowym. Obecnie brygadą dowodzi płk Mieczysław
Gurgielewicz, jest to drugi dowódca w 5-letniej działalności brygady.
Od 2018 roku brygada posiada patrona, którym został lokalny bohater podziemia
niepodległościowego, Żołnierz Wyklęty, ppor. Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. Rój oraz
obchodzi swoje święto, które wyznaczono na dzień 7 lipca. W ciągu 5 lat istnienia brygadzie
został wręczony sztandar, przyjęła dziedzictwo tradycji oraz wprowadzono odznakę
pamiątkową.
Działalność wewnętrzna mazowieckich terytorialsów głównie polega na szkoleniu nowych
żołnierzy oraz rozwijaniu ich umiejętności zarówno kryzysowych jak i bojowych. Od 2017
roku przeprowadzono w brygadzie 27 szkoleń podstawowych i wyrównawczych dla nowych

ochotników. Obecnie w brygadzie służy ponad 2200 żołnierzy w tym 2 tysiące ochotników.
Żołnierze już służący w brygadzie oprócz programowych szkoleń rotacyjnych w których
biorą udział, mają również możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji biorąc udział w
kursach podoficerskich i oficerskich. Do tej pory brygada zorganizowała 7 edycji kursu
podoficerskiego SONDA. Brygada nawiązała również współpracę z armią brytyjską, której
żołnierze odbywają wspólne szkolenia z żołnierzami 5 MBOT.
Działalność brygady na przestrzeni ostatnich 5 lat to przede wszystkim realizacja misji WOT
jaką jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności. Realizując ją, żołnierze działali na wielu
płaszczyznach. Usuwali skutki wichury jaka nawiedziła teren odpowiedzialności 51 batalionu
z Ciechanowa, blisko przez 2 lata wspierali placówki medyczne oraz samorządy w walce z
pandemią. Końcówka roku 2021 przyniosła trudną sytuację na granicy polsko – białoruskiej i
konieczność obrony polskiej granicy. Od października żołnierze wszystkich pododdziałów 5
Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej wspierają Straż Graniczną w patrolowaniu
strefy przygranicznej, wykonują patrole piesze, kołowe, rzeczne oraz powietrzne z
wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (BSP). W brygadzie zostały również
utworzone Grupy Wsparcia Relokacji Uchodźców, które działają w punktach tymczasowego
zakwaterowania.
Żołnierze oprócz szkoleń i działań podejmowanych zgodnie z przeznaczeniem wojska,
pamiętają o weteranach i kombatantach, szczególnie tych działających w szeregach Armii
Krajowej, której tradycje dziedziczą i kultywują Wojska obrony Terytorialnej.
Brygada przez cały czas rozwija się, pozyskuje nowy sprzęt oraz powiększają się szeregi
mazowieckich terytorialsów. W najbliższy piątek , 13 maja, odbędzie się kolejne powołanie
do terytorialnej służby wojskowej w ciechanowskich koszarach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*