7 projektów młodzieżowych rad z subregionu ciechanowskiego z dofinansowaniem samorządu województwa mazowieckiego

Program „Mazowsze dla młodzieży” został rozstrzygnięty. Radni województwa mazowieckiego przeznaczą ponad 119 tys. zł na realizację 7 projektów młodzieżowych rad z subregionu ciechanowskiego.

Młodzież weźmie udział m.in. w warsztatach edukacji obywatelskiej czy szkoleniach.Będzie też mogła zorganizować różne wydarzenia dla rówieśników ze swojej okolicy – zaznacza marszałek Adam Struzik.

Na co młodzież wykorzysta pozyskane środki?

Środki można było pozyskać m.in. na organizowanie szkoleń z zakresu edukacji obywatelskiej, warsztatów rozwijających u młodzieży kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze, jak również inicjatywy zgłoszone przez rady młodzieżowe. Poza tym, wsparciem mogły zostać objęte działania związane z organizowaniem i przeprowadzeniem kampanii informacyjnej czy wyborczej, organizacją inauguracyjnej sesji młodzieżowych rad, warsztaty i szkolenia mające przygotować młodzież do pełnienia funkcji radnego oraz podnoszenie kompetencji przyszłych opiekunów młodzieżowych.

Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, program daje młodzieży szansę na realizację wielu ciekawych inicjatyw. – Dzięki temu wsparciu młodzi ludzie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę, ale też nabyć cenne kompetencje.

Lista beneficjentów z subregionu ciechanowskiego:

O wsparcie mogły ubiegać się powiaty i gminy z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnice Warszawy, w których strukturach już działają rady młodzieżowe lub planują w tym roku taką powołać. W sumie w tym roku samorząd województwa pomoże zrealizować 48 inicjatywy w całym regioniena łączną kwotę ponad 895 tys. zł

Pełna lista beneficjentów znajduje się na stronie samorządu województwa mazowieckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*