Absolutorium dla Prezydenta Ciechanowa

Jak informuje Ciechanowski magistrat wczoraj podczas 37. sesji Rady Miasta Ciechanów (29
kwietnia) Prezydent Krzysztof Kosiński otrzymał absolutorium oraz wotum zaufania. Głosowania poprzedziła
debata dotycząca Raportu o Stanie Miasta. 2020 rok Ciechanów zakończył bez deficytu, z 1,5 mln zł nadwyżki i blisko 30 mln zł przeznaczonymi na inwestycje.


Przedmiotem obrad radnych było sprawozdanie z wykonania budżetu oraz Raport o
Stanie Miasta Ciechanów za 2020 rok. Wyniki finansowe miasta zostały pozytywnie
ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową. W zdominowanym pandemią roku dochody budżetu wyniosły 233,3 mln zł, a wydatki 231,8 mln mln zł.


– Miniony rok był prawdziwym sprawdzianem dla funkcjonowania, organizacji i
dyscypliny finansowej samorządów. Przeprowadziliśmy miasto przez wszystkie
trudności i zmiany związane z pandemią tak, że 2020 rok zakończył się bez deficytu.
A trzeba pamiętać, że w tym samym czasie budżet państwa osiągnął największy
deficyt w historii. Zrealizowaliśmy bądź rozpoczęliśmy wszystkie zaplanowane
inwestycje – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Miasto zaprezentowało również coroczny raport o stanie miasta, który prezentuje również zakres działań w obszarach sportu, kultury i edukacji.
W dokumencie można przeczytać m.in o wydatkach na cele oświatowe, gdzie podkreślono, że rządowa subwencja oświatowa nie pokrywa wydatków, jakie miasto ponosi na edukację dzieci uczących się w miejskich szkołach. Kwota, jaką w minionym roku miasto przeznaczyło na oświatę to ponad 61 mln zł.
W raporcie uwzględnione są też informacje o stanie mienia komunalnego, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miasta, współpracy z innymi samorządami i jednostkami. Dokument zawiera też dane o samym mieście oraz charakterystykę jego pozycji i rozwoju w ostatnich latach na tle grupy porównawczej miast o podobnej wielkości, położonych w różnych częściach kraju. Część analityczna dotyczy m.in. oświaty i edukacji, kultury, turystyki, sportu, rekreacji oraz rankingów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*