Absolutorium dla Wójta Gminy Ciechanów

Podczas XVIII sesji rady gminy Ciechanów najważniejszymi punktami obrad były uchwały dotyczące udzielenia absolutorium oraz udzielenia wotum zaufania włodarzowi gminy Ciechanów Markowi Kiwitowi.

Rada Gminy Ciechanów udzieliła włodarzowi gminy absolutorium stosunkiem głosów 12 za, 2 przeciw. Kolejna uchwała dotycząca udzielenia wotum zaufania również została uchwalona pomyślnie dla wójta w stosunku głosów 10 za 4 wstrzymujących się.

Marek Kiwit podkreślił w trakcie swojego przemówienia, że to 26 absolutorium w roli jego jako wójta gminy. Podziękował również wszystkim współpracownikom oraz radnym za owocną współpracę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*