Absolutorium dla wójta gminy Nowe Miasto!

Na XXVI sesji Rady Gminy Nowe Miasto, która odbyła się 30 czerwca 2021 r. radni udzielili wójtowi Nowego Miasta Sławomirowi Zalewskiemu absolutorium za wykonanie budżetu Gminy za rok 2020.

Głosowanie nad udzieleniem wójtowi absolutorium poprzedziło rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto, przedstawieniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowe Miasto i z informacją o stanie mienia. W trakcie sesji radni debatowali również nad raportem o stanie gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*