Absolutorium dla Wójta Sławomira Zalewskiego w Nowym Mieście

W piątek 28 czerwca radni gminy Nowe Miasto udzielili wójtowi gminy Sławomirowi Zalewskiemu wotum zaufania oraz absolutorium. Za udzieleniem absolutorium za 2018 rok  głosowało 12 radnych, 1 był przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Oprócz głosowania nad absolutorium oraz wotum zaufania radni zajęli się raportem o stanie gminy.

– Ustawodawca wprowadził do prawa samorządowego nową instytucję – raport o stanie gminy, powiatu, województwa. Reguluje go ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ze stycznia 2018 roku. W gminie raport ma obejmować podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*