Absolutorium dla zarządu powiatu Ciechanowskiego

Wczoraj 26 kwietnia odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji. Ze względu na sytuację epidemiczną radni obradowali w trybie korespondencyjnym. Na sesji zaprezentowano raport o stanie Powiatu jak i Sprawozdanie z Wykonania Budżetu za 2020 r.

Za wykonaniem budżetu za rok 2020 głosowało 14, przeciwnych 0, głosów wstrzymujących się 7. Tym samym radni powiatu Ciechanowskiego zdecydowali się udzielić absolutorium zarządowi powiatu. W głosowaniu nad absolutorium dla zarządu powiatu za było 14 radnych, 7 radnych było przeciw, 0 wstrzymujących się.

Po sesji na swoim profilu starosta Powiatu Ciechanowskiego Joanna Potocka-Rak podziękowała wszystkim swoim współpracownikom:

‘To był wyjątkowo trudny, ale również niezwykle pracowity rok, za co Wszystkim składam ogromne podziękowania. Pragnę podziękować Zarządowi i Radnym Powiatu Ciechanowskiego za wsparcie i bardzo dobrą współpracę. Szczególne słowa podziękowania kieruję do Wicestarosty Stanisława Kęsika, Przewodniczącego Rady Powiatu Sławomira Morawskiego, Członków Zarządu – Wojciecha Rykowskiego, Stefana Żbikowskiego, Adama Krzemińskiego i Radnych – Jolanty Teklińkiej, Zenony Babicz, Ireny Gawareckiej, Mirosława Szymańczyka, Łukasza Lewandowskiego, Wiesława Balcerzaka, Cezarego Chodkowskiego, Jacka Oglęckiego. Słowa podziękowania kieruję do Kierowników i Pracowników wszystkich Wydziałów Starostwa Powiatowego, szczególnie dziękuję Pani Skarbnik Hannie Dworeckiej i Wydziałowi Finansowemu za przygotowanie Sprawozdania Finansowego. Dziękuję Dyrektorom i Pracownikom Jednostek Organizacyjnych Powiatu. Dobra sytuacja nie tylko finansowa Powiatu to zasługa i ogromne zaangażowanie wielu osób. Jeszcze raz serdecznie dziękuję’.

fot:fb Joanna Potocka-Rak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*