Akcja Policji BUS-PRĘDKOŚĆ

Pod tym kryptonimem w piątek 16 września oraz w czwartek 22 września policjanci z ciechanowskiej drogówki przeprowadzą działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Celem prowadzonych działań jest ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości występujących w przewozie osób, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez zwiększenie świadomości kierujących pojazdami, którzy lekkomyślnie przekraczają przepisy ruchu drogowego, oraz ustawy o transporcie drogowym, zminimalizowanie i zapobieganie zdarzeniom drogowym z udziałem pojazdów typu „BUS” do przewozu osób jak i zredukowanie zagrożeń związanych z ruchem tego rodzaju pojazdów.

Policjanci będą zwracać szczególną uwagę na przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu, przewóz osób w liczbie przekraczającą liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*