Będzie nowa droga i ścieżka rowerowa z Ciechanowa do Opinogóry. Pozyskane 4,2 mln zł

Pozyskanie dofinansowania przez Urząd Miasta umożliwi realizację inwestycji którą będzie droga z Ciechanowa do Opinogóry, wiodąca przez ul.Kącką i miejscowości Kąty. Jest to inwestycja, którą Gmina Miejska Ciechanów realizuję w partnerstwie z Gminą Opinogóra oraz Powiatem Ciechanowskim. Oprócz drogi dodatkowo zostanie wykonana ścieżka rowerowa oraz fragmentami chodnik.

Plany tej inwestycji siegają października poprzedniego roku. Wtedy to starosta ciechanowski Sławomir Morawski, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz wójt gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk podpisali porozumienie intencyjne i podjęli decyzję o zabieganiu o środki finansowe w ramach konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Sejmik wyraził pozytywną opinię na temat tego projektu i w głosowaniu poparł tę inicjatywę.

W ramach przebudowy jezdnia zostanie wzmocniona i poszerzona do 6 m. W ul. Kąckiej (na długości ponad 700 m), wykonana zostanie kanalizacja deszczowa. Na całej długości przebudowywanej drogi wybudowana będzie ścieżka rowerowa, w miejscach z zabudowaniami chodnik – w sumie o długości 920 m. Powstanie 112 zjazdów do nieruchomości sąsiadujących z drogą, przebudowanych zostanie 12 skrzyżowań z drogami gminnymi, powiatowymi oraz uporządkowana będzie zieleń przydrożna. Zakres robót obejmie także przebudowę mostu na rzece Sona w miejscowości Kąty.

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniesie 60% szacunkowych kosztów kwalifikowanych, czyli 4,2 mln zł. Pozostałe koszty inwestycji będą wkładem własnym trzech samorządów. Powiat pokryje 33,68%, miasto Ciechanów 16,84%, gmina Opinogóra Górna 5,26% wartości brutto zadania. Ostateczna wartość pieniężna wkładu stron zostanie określona w odrębnych umowach po wyłonieniu wykonawcy inwestycji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*