Będziemy głosować korespondencyjnie!

Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Przewiduje ona, że z uwagi na panującą pandemię koronawirusa i związane z nią ograniczenia, tegoroczne wybory prezydenckie odbędą się wyłącznie w trybie korespondencyjnym. Wszyscy wyborcy otrzymają do swoich skrzynek na listy pakiety wyborcze. W dniu wyborów wypełnione karty do głosowania wrzucą w zamkniętych kopertach do skrzynek pocztowych w swoich miejscowościach.

Jak podkreślają wnioskodawcy, uchwalona ustawa ma zapewnić wyborcom bezpieczeństwo w warunkach stanu epidemii, jednocześnie umożliwiając udział w nich wszystkim uprawnionym do głosowania.

W imieniu wnioskodawców uzasadnienie projektu przedstawił poseł Krzysztof Sobolewski. W dyskusji nad projektem uczestniczyli przedstawiciele klubów i koła poselskiego.

Źródło/foto: Sejm RP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*