Bezpłatne badania lekarskie w Lekowie gm.Regimin

Wójt Gminy Regimin oraz Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie zapraszają dnia 29 listopada piątek w godzinach 9-16 niezdiagnozowanych bądź nieleczonych z powodu cukrzycy, którzy ukończyli 60 rok życia na bezpłatne badania i konsultacje lekarskie do Klubu Seniora w Lekowie (budynek przy kościele).

Zakres badań i konsultacji obejmuje między innymi:

  • badanie glikemii przyrodnej i pomiar ciśnienia tętniczego krwi
  • oznaczenie hemoglobiny glikowanej HbA1c
  • pomiary wskaźników masy ciała i tkanki tłuszczowej
  • ocenę wykrytych powikłań cukrzycy

Celem projektu jest zwiększenie wykrywalności cukrzycy i poprawa stanu zdrowia uczestników projektu poprzez udział 52 000 osób powyżej 60 roku życia w badaniach przesiewowych i konsultacjach lekarskich, podniesienie świadomości i upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania cukrzycy oraz wzrost wiedzy z zakresu diabetologii wśród personelu medycznego POZ (400 osób) umożliwiającej wczesną diagnostykę i/lub leczenie cukrzycy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*