Bezpłatne szczepienia HPV

Miasto przedłuży na kolejny rok „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej Ciechanów”. Rodzice 12-letnich dziewczynek będą mogli skorzystać z możliwości bezpłatnego doszczepienia bądź zaszczepienia dzieci.

Program bezpłatnych szczepień 12-letnich dziewczynek mieszkających na terenie Ciechanowa obowiązuje w mieście na lata 2018-2021. Od 2018 roku do września 2021 roku zaszczepiono ogółem 301 dziewczynek. Koszt realizacji programu wyniósł 113.564,70 zł. Program zostanie przedłużony co najmniej do końca 2022 roku.

Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych Ministerstwa Zdrowia, obejmującym szczepienia obowiązkowe oraz zalecane, szczepienia przeciwko wirusowi HPV znajdują się w wykazie szczepień zalecanych, które nie są w pełni finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia. Od listopada 2021 r. rząd tylko częściowo refunduje zakup szczepionek. Rodzice muszą ponieść 50 proc. kosztów. W przypadku ciechanowskiego programu szczepienia są w pełni bezpłatne. 

W Ciechanowie realizatorem programu szczepień dla 12-letnich dziewczynek, na podstawie umowy, jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Miasto zaprosiło do współpracy specjalistów z dziedziny zdrowia. Program funkcjonuje od połowy marca 2018 roku i na wszystkich etapach opracowania konsultowany był z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim, Wydziałem Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ. Konsultację naukową zapewniła prof. dr hab. med. Bibiana Mossakowska. Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zapisy prowadzi szpital w Ciechanowie. Również w szpitalu można uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące szczepienia. Kontakt: Podstawowa Opieka Zdrowotna SSzW – nr tel. 23 673 02 34 oraz Poradnia Położniczo-Ginekologiczna SSzW – nr tel. 23 673 02 30.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*