Bezpłatne zajęcia korygujące wady postawy dla uczniów

W trosce o zdrowie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w
Ciechanowie realizowany będzie program profilaktyki wad postawy.
Zakwalifikowane dzieci będą mogły uzyskać wsparcie medyczne i uczęszczać
na bezpłatne zajęcia korekcyjne na basenie rehabilitacyjnym. W tym roku
trzykrotnie zwiększy się liczba uczniów, którzy będą mogli wziąć udział w
programie. Zajęcia rozpoczną się w październiku.


Uczniowie klas IV-VIII, którzy mieszkają w Ciechanowie będą mogli wziąć udział w
bezpłatnych zajęciach korekcyjnych na basenie. To kontynuacja programu, z którego
w ubiegłym roku szkolnym skorzystało blisko 100 dzieci. W tym roku projekt obejmie
trzykrotnie więcej uczniów – zakwalifikowanych do niego zostanie 300 osób.
Program profilaktyki wad postawy u dzieci mieszkających w Ciechanowie jest
realizowany przez służbę ochrony zdrowia w partnerstwie z samorządem. Jego
celem jest zadbanie o kręgosłupy uczniów oraz wykształcenie nawyku aktywności
ruchowej.


Aby zakwalifikować dziecko do programu należy skontaktować się z fizjoterapeutą. Na
bezpłatnej wizycie oceni on, czy konieczna jest dalsza profesjonalna pomoc. Zapisy
na wizyty odbywają się telefonicznie (nr tel. 797 841 731). Na podstawie wstępnej
diagnozy fizjoterapeuty skierowanie na zajęcia korekcyjne wystawi następnie lekarz
pierwszego kontaktu. Warunkiem uczestnictwa w programie jest objęcie dziecka
opieką NFZ.


Zajęcia korygujące wady postawy rozpoczną się w październiku. Będą odbywały się
na Basen Rehabilitacyjny ARNICA przy ul. Batalionów Chłopskich 12 od poniedziałku
do piątku w godzinach popołudniowych. Cykl obejmie od 3 do 4 tygodni.
Formuła spotkań będzie dostosowana do możliwości psychofizycznych i wieku
dzieci. Zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem atrakcyjnych metod pracy i ściśle
powiązane z wynikami badań lekarskich/fizjoterapeutycznych poszczególnych
uczestników projektu.
Udział w programie jest bezpłatny. Realizuje go współpracy z miastem firma Arnica
Adam Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*