Bilet Turysty na wakacje!

Bilet Turysty jest biletem sieciowym imiennym, uprawniającym do nieograniczonej liczby przejazdów wszystkimi pociągami Kolei Mazowieckich przez 3 dowolnie wybrane dni w terminie ważności biletu, z wyjątkiem pociągu ,,Słoneczny” i ”Słoneczny BIS”, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Szulborze Wielkie, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko Kamienna, Drzewica. Bilet Turysty uprawnia także do przejazdów autobusem KM na odcinku Modlin – Lotnisko Modlin (lub odwrotnie).

Bilet Turysty posiada 10-dniowy termin ważności, licząc od daty wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Do biletu wydawany jest karnet, na którym należy dokonać legalizacji rozpoczęcia podróży każdego z trzech dni ważności biletu. Cena biletu jest zryczałtowana, niezależna od odległości taryfowej i wynosi 75,00 zł. Od ceny tej nie stosuje się ulg i opustów.

Z oferty Bilet Turysty skorzystasz od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 r.

 Warunki oferty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*