Blisko 700 terytorialsów na wrześniowych szkoleniach

Wrzesień u mazowieckich terytorialsów minął pod hasłem szkoleń zintegrowanych. Blisko 700 żołnierzy wzięło udział w ćwiczeniach podsumowujących miniony rok szkolenia. Odbywały się one m.in. na ośrodkach szkolenia poligonowego w Wędrzynie, Nowej Dębie czy Orzyszu, na strzelnicach garnizonowych oraz placach ćwiczeń taktycznych. 

Szkolenia zintegrowane to dwutygodniowy poligon podsumowujący każdy roczny etap szkolenia żołnierza WOT. Są one ważnym elementem systemu szkolenia terytorialsów, w istotny sposób rekompensują ograniczenia dwudniowych szkoleń rotacyjnych. Szkolenia zintegrowane, poza: podstawowymi, wyrównawczymi oraz rotacyjnymi, są jedną z form szkoleń w jakich uczestniczą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wraz z początkiem września w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej ruszył cykl szkoleń zintegrowanych, w których udział wzięli żołnierze samodzielnych pododdziałów oraz 51 batalionu lekkiej piechoty z Ciechanowa, terytorialsi z Siedlec oraz z Zegrza. Łącznie we wrześniu na tego typu szkoleniach ćwiczyło blisko 700 żołnierzy. 

Jako pierwsi na szkolenie wyjechali żołnierze trzech pododdziałów 53. batalionu stacjonującego w Siedlcach. Prawie 160 terytorialsów przez 2 tygodnie szkoliło się na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Wędrzyn. Było to podsumowanie dotychczasowych szkoleń zgrywających sekcję, pluton i kompanię. 

Domeną szkoleń na OSPWL Wędrzynie jest możliwość działania na obiektach w terenie zurbanizowanym, co pozwala na odzwierciedlenie realnego pola walki w jakim, w razie konfliktu militarnego przyjdzie działać żołnierzom WOT – mówi mjr Robert Borkowski, 

Siedleckie pododdziały 5MBOT jako pierwsze weszły w trzeci, ostatni etap szkolenia żołnierzy Obrony Terytorialnej.

Szkolenie zintegrowane odbyli również żołnierze z Ciechanowa, jednakże zajęcia realizowali w kilku lokalizacjach – na Targoniach, na OSPWL Orzysz, poligonie Rembertów oraz strzelnicy w Wesołej i Czarnotach. Było to szkolenie doskonalące umiejętności w zakresie danej specjalności oraz sprawdzające przygotowanie żołnierza Obrony Terytorialnej poszczególnych specjalności do działania w warunkach najbardziej zbliżonych do realnego pola walki. Żołnierze 51 batalionu w ten sposób podsumowali drugi etap szkolenia żołnierzy WOT.

jedną z idei dwutygodniowych poligonów jest integrowanie treści w ramach poszczególnych specjalności oraz poddawanie żołnierza rygorowi związanemu z realizacją zadań w określonych ramach czasowych przy dużym obciążeniu psychofizycznym – mówi por. Arkadiusz Rygiel, szef sekcji szkoleniowej 51blp. 

W dwutygodniowym szkoleniu poligonowym ciechanowskiego batalionu uczestniczyło ponad 200 ochotników pełniących terytorialną służbę wojskową. 

Natomiast terytorialsi z najmłodszego batalionu 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej stacjonującego w Zegrzu Południowym, po roku intensywnych szkoleń indywidualnych, szkoleniem zintegrowanym podsumowali pierwszy etap szkolenia żołnierzy WOT. Całość szkolenia odbyła się na obiektach szkoleniowych 1 Warszawskiej Brygady Kawalerii Pancernej w Wesołej. Od 1 października zegrzyński pododdział wszedł w drugi etap szkolenia czyli etap specjalisty. 

Jak się szkolimy?

Pierwszym etapem jest szkolenie indywidualne, które ma charakter ogólnowojskowy. Ochotnicy uczą się podstaw taktyki i strzelania. Zajęcia odbywają się podczas jedenastu, dwudniowych szkoleń tzw. rotacyjnych oraz zintegrowanego, 14 – dniowego szkolenia w terenie. Szkolenie zintegrowane odbywa się raz w roku, na poligonie, co daje możliwość przeprowadzenia zajęć jakich zwykle nie można zrealizować w garnizonach np. strzelań na rzeczywistych odległościach czy też zespołowych strzelań sytuacyjnych. Szkolenia te są też sprawdzianem wcześniej nabytych umiejętności.

Drugi etap szkolenia to szkolenia specjalistyczne w zakresie konkretnej funkcji w pododdziale. Żołnierze, zgodnie z ich kwalifikacjami i predyspozycjami, mogą kształcić się w piętnastu specjalnościach. Powstaną grupy szkolące m.in. dowódców, strzelców wyborowych, saperów, medyków, radiotelefonistów, obsługę moździeży czy snajperów.

Trzeci etap to szkolenia zgrywające pododdział. Na tym etapie najważniejsza jest nauka czynności zespołowych z uwzględnieniem uwarunkowań terenu, w którym będą działali Terytorialsi.

Źródło/foto: 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*