Budowa kogeneracji gazowej w Ciechanowie

Agregat kogeneracyjny w zabudowie kontenerowej będzie instalowany na terenie Centralnej Ciepłowni przy ul. Tysiąclecia 18 i zostanie włączony w sieć ciepłowniczą oraz wewnętrzną sieć energetyczną ciepłowni. Prace instalacyjne, montażowe potrwają do listopada, w tym czasie nastąpi również jego uruchomienie. Agregat został dostarczony 19 lipca. Tydzień temu zarząd wraz ze specjalistami uczestniczył w próbnym uruchomieniu agregatu w siedzibie dostawcy. Agregat był sprawdzany w zakresie dotrzymania parametrów pracy przy pełnym obciążeniu i przeszedł te próby pomyślnie.

Kogeneracja gazowa będzie stanowiła nowe źródło ciepła dla mieszkańców miasta podłączonych do PEC Ciechanów i jest pierwszym krokiem na drodze dywersyfikacji paliwowej. W kolejnych 2 latach planowane jest realizacja kolejnych inwestycji w źródła ciepła wykorzystujące zarówno paliwa gazowe jak i ciekłe jako alternatywne dla węgla. Należy przy tym podkreślić, że instalacje węglowe będą również sukcesywnie modernizowane oraz uzupełniane o instalacje oczyszczania spalin. Poprawi to znacząco bezpieczeństwo w zakresie pewności dostaw paliwa oraz elastyczność w zakresie kosztów zakupu, co stało się obecnie bardzo istotne z uwagi na postępujące od początku 2017 r. zmonopolizowanie rynku węgla w Polsce, skutkujące znaczącym wzrostem cen” – powiedziała prezes PEC Małgorzata Niestępska.

To co stanowi straty energii podczas tradycyjnych procesów, dzięki kogeneracji, będzie w maksymalny możliwy sposób wykorzystywane. Prezes PEC dodaje, że poza wykorzystaniem przez PEC wytworzonej w procesie kogeneracji energii elektrycznej, nadmiar tej energii będzie sprzedawany do sieci elektroenergetycznej. Ciepło zasili system ciepłowniczy miasta.

Spółka zwraca uwagę, że ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej zostanie uwzględnione w taryfach z korzyścią dla odbiorców. Po zakończeniu inwestycji udział ciepła w sieci pochodzącego z ekologicznej kogeneracji gazowej osiągnie 15 % co przekłada się na czystsze powietrze w mieście.

Wykonawncą projektu “Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe” jest firma Horus-Energia Sp. z o.o. Wartość kontraktu to ponad 2 mln zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*