Budżet Ciechanowa z prawie 5 mln deficytem na 2020 rok

Podczas wczorajszych ( 28 listopada) obrad sesji rady miasta Ciechanów rajcy miejscy przyjęli niejednogłośnie budżet Ciechanowa na 2020 rok. Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 15 radnych, 5 było przeciw. Dochody wyniosą 220 058 071,05 zł, a wydatki 224 750 435,05 zł, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 4.692.364,00 zł.

Jak mówi Krzysztof Kosiński – Decyzje polskiego rządu spowodowały zmniejszenie dochodów podatkowych miasta oraz zwiększenie tych wydatków bieżących, które są niezależne od miasta, głównie z powodu obciążenia samorządu podwyżkami dla nauczycieli, na które rząd nie
przeznaczył wystarczającej subwencji.

Głównie wypowiedzi w takim tonie mogliśmy usłyszeć w trakcie ostatniej sesji z ust polityków klubu PSL i Koalicji Samorządowej. Radni PiS zaś zarzucali drugiej stronie zbyt duże zaangażowanie kapitałowe i wysokie koszty utrzymania niektórych miejskich inwestycji. Politycy Koalicji Samorządowej mieli również dużo zastrzeżeń do budżetu określając go najgorszym w karierze Prezydenta Kosińskiego rozumiejąc jednak fakt decyzji władz centralnych i ich wpływu na tegoroczny budżet.

Podniesione zostaną miejskie podatki – Mimo istotnych cięć wydatków, aby zaledwie częściowo uzupełnić straty spowodowane decyzjami rządu, dokonano aktualizacji stawek podatku od nieruchomości, które niezmieniane były, nawet o wskaźnik inflacji, przez 7 ostatnich lat. Zmiana będzie oznaczała, iż przykładowo dla 50 m2 mieszkania wraz z gruntem o powierzchni równej powierzchni lokalu wzrost wysokości podatku wyniesie 9 zł rocznie w stosunku do dotychczasowej wysokości.
Nie zmienią się stawki za odbiór odpadów od mieszkańców. – powiedział Krzysztof Kosiński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*