„Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji!”

Ciechanów pozyskał prawie 1,5 mln zł dla miejskich szkół w związku z projektem „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji!”

W projekcie weźmie udział 1450 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów samorządowych miasta oraz 244 nauczycieli. Realizacja projektu zaplanowana jest na przyszły rok. Prowadzone będą zajęcia wyrównujące, w zależności od zapotrzebowania danej szkoły. Dotyczyć będą języka angielskiego, niemieckiego, matematyki, fizyki, geografii, przyrody, chemii, informatyki, biologii. Zajęcia wyrównujące będą odbywały się w wymiarze 30 godzin dla grupy, co da łącznie 4620 godzin zajęć w 154 grupach. Realizowane będą również zajęcia z nauki programowania, powstaną koła szachowe. Dla uczniów zdolnych zajęcia z języka angielskiego będą kończyły się uzyskaniem zewnętrznego certyfikatu TELC/TOEIC. Będą one odbywały się w wymiarze 120 lub 60 godzin dla grupy. Zajęciami zostaną objęci uczniowie gimnazjum. Celem projektu jest jak najlepsze przygotowanie młodzieży do kolejnych etapów kształcenia, gdyż wkrótce będą oni bowiem rywalizować o miejsca w dobrych szkołach z uczniami z różnych stron kraju. Łącznie zostanie zrealizowanych 4560 godzin zajęć.

W ramach wsparcia uzupełniającego zaplanowano wsparcie logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, treningi społeczne dla uczniów z zespołem Aspergera i autyzmem, warsztaty postaw kluczowych dla rynku pracy oraz zajęcia z doradztwa zawodowego. Zajęcia będą prowadzone w wymiarze 30 godzin na grupę – łącznie 1340 godzin zajęć.

Nauczyciele przejdą odpowiednie szkolenia, będą one dotyczyły posługiwania się technikami komputerowymi, nowoczesnych metod nauczania, prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie uczestniczący w projekcie otrzymają podręczniki, nauczyciele – materiały szkoleniowe. Zajęcia będą odbywały się w salach lekcyjnych szkół.

Planowany jest zakup sprzętu dydaktycznego i wyposażenia dla szkół, którego koszt to przeszło 400 tys. zł. Będą to tablice multimedialne, projektory z ekranami, laptopy z oprogramowaniem systemowym, programy wspierające diagnozę i terapię logopedyczną, urządzenia wielofunkcyjne, zestawy szachów z zegarem. W planach jest również zakup wyposażenia dla 4 międzyszkolnych pracowni przyrodniczych oraz zakup wyposażenia dla 9 pracowni matematycznych.
Cieszę się, że nasze szkoły – uczniowie i nauczyciele skorzystają z tego dużego, ważnego projektu. Ogrom dodatkowych godzin, bardzo szeroki zakres, różnorodne zajęcia i pomoce dydaktyczne bez wątpienia pozytywnie wpłyną na jakość nauki. Musimy stwarzać dzieciom i młodzieży jak najlepsze warunki, inwestycja w ich edukację to inwestycja w przyszłość” – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wysokość środków przyznanych na wniosek prezydenta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych to 1 341 480,90 złotych. Stanowi to 93,2% wartości całego projektu. Wartość projektu to 1 439 070,90 złotych, wkład własny miasta będzie niepieniężny. To kolejny skuteczny wniosek związany z pozyskaniem środków na edukację, przygotowany przez Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli – obecnie Centrum Usług Wspólnych.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*