Ciechanów otwiera żłobki, przedszkola i oddziały przedszkolne

Od 18 maja miejski żłobek, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych zostają ponownie otwarte w nowym reżimie sanitarnym i
organizacyjnym. Decyzja jest wynikiem przeprowadzenia konsultacji z
rodzicami, z których 20% zadeklarowało chęć wysłania dzieci do placówek. Na razie będą one otwarte tylko dla tych dzieci.
Łącznie do żłobka, siedmiu przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych w mieście uczęszcza 1318 dzieci. 264 rodziców i opiekunów zadeklarowało chęć wysłania dzieci do placówek.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w grupie będzie przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczebność zostanie zwiększona, jednak nie więcej niż o 2 osoby.
W Ciechanowie zapadła decyzja, że otwarcie miejskiego żłobka i
przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych może nastąpić najwcześniej w terminie 18 maja 2020 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*