Ciechanowski Pchli Targ

W Kamienicy W18 rozpocznie się cykl pchlich targów. W wybrane weekendy
będzie na nich można zakupić m.in. cenne drobiazgi, używane książki,
pamiątki, elementy wyposażenia domu, ubrania czy zabawki. Osoby chętne do
rejestracji jako sprzedający mogą już zgłaszać się do COEK Studio.
Ciechanowskie Pchle Targi będą elementem działań miasta w zakresie promowania
idei „Zero waste”, do której przyłączają się kolejne podmioty. Rozpoczną się w
kwietniu, ale już teraz można rejestrować się jako sprzedawcy. Zgłoszenia może
dokonać każdy mieszkaniec, wypełniając krótką ankietę online:
https://forms.gle/CbnkW9pEiXkKbMQA7.
Pchle Targi organizowane przez COEK Studio w Kamienicy W18 umożliwią
sprzedanie niepotrzebnych, a cennych i nadających się do użytku elementów
wyposażenia domów takich jak ceramika użytkowa, obrazy czy bibeloty. Sprzedać
będzie można też książki i biżuterię. To też możliwość pozbycia się ubrań, z których
nie korzystamy i atrakcyjnych, nieużywanych już zabawek dziecięcych, które
zalegają na strychach, a uszczęśliwią nowych nabywców.
Targi ruszą w Kamienicy W18 w okresie, kiedy miasto wraz z Przedsiębiorstwem
Usług Komunalnych organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. To czas, kiedy
mieszkańcy mogą bezpłatnie pozbyć się np. starych mebli, dywanów oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Warto przemyśleć, czy część drobniejszych
przedmiotów, których pozbywamy się z domów w czasie wiosennych porządków
może znaleźć nabywców, dla których okażą się atrakcyjne i przydatne.
Idea „Zero waste” jest realizowana przez miasto także w ramach polityki ekologii i
ochrony zdrowia. W jej popularyzację włączył się już m.in. Park Nauki Torus, w
którym odbywały się warsztaty edukacyjne dla najmłodszych o tej tematyce.
Miasto współpracuje też z Bankiem Żywności w Ciechanowie, który przy wsparciu
ratusza organizował m.in. obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości o Stratach
i Marnowaniu oraz program edukacyjny realizowany w szkołach pod hasłem:
„Ciechanowski Tydzień Niemarnowania”. Bank Żywności w Ciechanowie przy
wsparciu miasta zaangażuje też społeczności ciechanowskich osiedli do
wypracowania rozwiązań ograniczających skalę marnowania żywności i
poszukiwania dobrych praktyk „Zero waste”. Zadanie „#Społeczności nie marnują”
będzie realizowane w ramach współpracy lokalnych Banków Żywności z pięcioma
miastami w kraju.

Ciechanów promuje także foodsharing, czyli dzielenie się wartościowym jedzeniem z
osobami potrzebującymi w ramach lokalnej społeczności. Przy budynku MOPS (ul.
Sienkiewicza 32D) miasto udostępniło Ciechanowską Jadłodzielnię. Do oznaczonej
lodówki można całodobowo oddawać jedzenie, które nadaje się do spożycia.
Skorzystać z niego może nieodpłatnie każdy chętny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*