Ciechanowski Wolontariat wyróżni najbardziej zaangażowanych wolontariuszy. Ciechanowski wolontariat czeka na zgłoszenia.

Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat zachęca organizacje pozarządowe,instytucje i grupy nieformalne, działające na rzecz mieszkańców Ciechanowa, do wytypowania osób, które w roku kalendarzowym 2017 w sposób szczególny wyróżniły się swoim zaangażowaniem. Wytypowani wolontariusze zostaną wyróżnieni podczas organizowanej 12 grudnia Gali Wolontariatu. Coroczna Gala Wolontariatu to wydarzenie, podczas którego wręczane są podziękowania oraz drobne upominki dla najbardziej aktywnych, działających na rzecz innych, wolontariuszy z Ciechanowa. Osoby zgłaszane do wyróżnienia mogą być członkami stowarzyszeń bądź fundacji lub wolontariuszami współpracującymi z daną organizacją czy instytucją.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada na formularzu dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta. Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną pod adres ciechanowskiwolontariat@gmail.com (skan/zdjęcie formularza) lub przynieść do siedziby Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO przy ul. 17 Stycznia 56A w Ciechanowie. Szczegółowych informacji udziela Ciechanowski Wolontariat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*