Ciechanowskie projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza – ruszyło głosowanie

8 czerwca br. ruszyło głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wśród poddanych pod głosowanie projektów są nasadzenia nowych drzew na terenie Ciechanowa oraz zorganizowanie w mieście 3-dniowego plenerowego festiwalu teatralnego. Dowiedz się, jak w łatwy sposób zagłosować. 

O tym, jakie projekty zostaną zrealizowane w tegorocznej edycji BOM zadecydują mieszkańcy całego Mazowsza. Głosowanie na stronie bom.mazovia.pl potrwa do 30 czerwca. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez w 2023 r. 

Wśród propozycji, które pozytywnie przeszły weryfikację i mają szansę na powodzenie jest projekt „Zielone drogi Ciechanowa i Sierpca”. Wspólna inicjatywa przedstawicieli tych dwóch miast zakłada dokonanie nowych i wymianę istniejących nasadzeń blisko trzystu drzew wzdłuż dróg wojewódzkich, stanowiących własność samorządu Mazowsza. Dzięki głosom oddanym na projekt o numerze 113 (pula: ogólnowojewódzka) na terenie miasta Ciechanów nowa zieleń może pojawić się przy drogach nr 617 i 615. Projektodawcy zaproponowali, by w tych lokalizacji zasadzić łącznie 130 klonów, wiśni piłkowanych i dębów szypułkowych. Łączny koszt realizacji całego zadania to ponad 800 tys. zł. Środki przeznaczone przez samorząd województwa na BOM pozwolą sfinansować przedsięwzięcie w 100 procentach.

Poza projektem nasadzeń drzew, który ma charakter ponadregionalny, mieszkańcy mogą zagłosować też na zadanie z zakresu regionalnego. W przestrzeni miejskiej Ciechanowa może odbyć się cykl plenerowych spektakli teatralnych. Projekt „Otwórz się na teatr!” (pula podregionalna, podregion: ciechanowski, nr zadania 387) zakłada zorganizowanie 3-dniowego, plenerowego festiwalu, podczas którego zaprezentowanych zostanie 6 spektakli: od teatru średniowiecznego, przez elżbietański, po współczesny. Ideą przewodnią festiwalu jest przedstawienie możliwie największej liczbie osób przemian, jakie dokonywały się na przestrzeni wieków w sposobach pojmowania sztuki i teatru, w szczególności jego znaczenia w dorobku kulturowym kraju i świata. Imprezami uzupełniającymi będą: panel dyskusyjny o historii teatru i zmian zachodzących w nim na przestrzeni wieków, spotkania aktorskie, warsztaty teatralne oraz spotkania z aktorami i innymi przedstawicielami grup aktorskich uczestniczących w festiwalu. Do udziału w projekcie zaproszone zostaną też amatorskie grupy teatralne z kraju, które przedstawią własną koncepcję prezentacji współczesnych utworów dramatycznych. 

W skali całego regionu ciechanowskiego pozytywną weryfikację przeszło 11 zadań. To m.in. zakup ambulansu ratunkowego oraz samochodów osobowych dla szpitala w Ciechanowie, rozwój pieczy zastępczej, warsztaty eksperymentalne dla dzieci z terenów wiejskich, poprawa otoczenia Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie, budowa radarowych wyświetlaczy prędkości, promowanie idei ekonomii społecznej i program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży.

Jak oddać głos w Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

Od 8 do 30 czerwca 2022 r. każdy mieszkaniec Mazowsza może oddać dwa głosy –na jeden projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden projekt z puli podregionalnej. Głosować można za pośrednictwem platformy internetowej (www.bom.mazovia.pl) z telefonu lub komputera lub oddać głos w siedzibie urzędu marszałkowskiego i w jego delegaturach. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny.

Wyniki tegorocznej edycji BOM zostaną ogłoszone do 11 lipca 2022 r.

Źródło: UM Ciechanów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*