Czternasta emerytura bez wniosku

ZUS wypłacił dodatkowe roczne świadczenie pieniężne prawie 3,4 mln emerytów i rencistów. Blisko 2,8 mln osób otrzymało czternastkę  w pełnej wysokości, czyli 1250,88 zł brutto.

Czternastka przysługuje osobom, które 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymają osoby, które mają zawieszone prawo do tych świadczeń.

Czternastkę w pełnej kwocie, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymają osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Jeśli jest ono wyższe, czternastka będzie pomniejszona zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę”. To znaczy, że ZUS pomniejszy ją o kwotę różnicy między świadczeniem a 2900 zł, ale nie więcej niż o 1250,88 zł. Jeśli na przykład emerytura wynosi 3000 zł, to czternastka będzie  o 100 zł niższa (3000 zł – 2900 zł).

Dodatkowe świadczenie dla emerytów i rencistów jest opodatkowane i oskładkowane na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy ZUS wypłaca je ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Z czternastki ZUS nie dokonuje potrąceń i egzekucji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*