Dalszy etap termomodernizacji na osiedlu "Bloki"

Jak się dowiadujemy od Ciechanowskiego ratusza termomodernizację ma przejść kolejne 12 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.
Inwestycja jest planowana do realizacji w ramach nowego budżetu Unii
Europejskiej na lata 2021-2027. Ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji 12 budynków znajdujących się na osiedlu „Bloki”. Przedsięwzięcie obejmie budynki nr 13/15 oraz 19 przy ul. Gen. Józefa Hallera, bloki nr 5/7 i 9/11 przy ul. Stanisława Moniuszki, 7 i 13 przy ul. Wyzwolenia, 1,12, 13, 22 i 5 przy ul. Stefana
Okrzei oraz 6/12 przy ul. Gabriela Narutowicza. Zadanie ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków, ma przyczynić się również do zmniejszenia degradacji części wspólnych budynków i poprawy wizerunku miejskiej przestrzeni.


Zaplanowane działania termomodernizacyjne dotyczą części wspólnych budynków i zakładają w szczególności: wymianę pokrycia dachu wraz z izolacją wełną mineralną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolację ścian zewnętrznych budynków za pomocą tynku ciepłochronnego, izolację ścian fundamentowych, ocieplenie stropu piwnicy. Prace mają objąć także wejścia do budynków i klatki
schodowe. Zmodernizowane ma zostać oświetlenie. Pojawią się także ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, ludzi starszych i wózków dziecięcych.

Bloki objęte inwestycją znajdują się w rejestrze zabytków nieruchomych
województwa mazowieckiego oraz w Gminnej Ewidencji Zabytków. Dla obszaru, na którym znajdują się przedmiotowe budynki, został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, z którego m.in. wynika obowiązek, w przypadku jakichkolwiek przekształceń zabudowy poniemieckiej, porozumienia z odpowiednim organem ochrony zabytków. Na osiedlu „Bloki” w zasobach komunalnych oraz wspólnot mieszkaniowych znajduje się około 100 jednopiętrowych budynków, które są unikatowe w skali kraju i Europy Środkowej. Zostały wybudowane w latach 1940- 1942 przez administrację niemiecką i miały dostosować Ciechanów do pełnienia funkcji stolicy rejencyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*