Do kiedy trzeba złożyć wniosek, żeby nie stracić 500+?

Od 2021 r. okres świadczeniowy rusza 1 czerwca i trwa do 30 maja następnego roku. Wnioski elektroniczne będą przyjmowane od 1 lutego, a w formie tradycyjnej będzie można je składać od 1 kwietnia.

Jeśli petent złoży wniosek w maju lub czerwcu, może być tak, że rodzic otrzyma pieniądze dopiero odpowiednio w lipcu lub sierpniu, łącznie z zaległymi świadczeniami za czerwiec. 

Szybkie złożenie wniosku o 500+ jest istotne, gdy rodzicom zależy na zachowaniu ciągłości wypłat przy przejściu ze starego na nowy okres świadczeniowy. Jest to związane z zasadami przyjętymi w art. 21 ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2407), które dotyczą czasu, jaki mają gminy na ich rozpatrywanie. Wynika z nich, że gdy rodzic złoży wniosek w lutym, marcu lub kwietniu, 500+ za czerwiec otrzyma na pewno najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*