Dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Od dzisiaj można składać wnioski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w związku z objęciem wszystkich uczniów nauczaniem zdalnym rząd przywrócił możliwość ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on od 9 do 29 listopada.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom dzieci, których szkoły, przedszkola, żłobki czy inne placówki, do których uczęszczają najmłodsi, zostały zamknięte z powodu COVID-19.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Bez oświadczenia ZUS albo płatnik składek nie wypłaci zasiłku.

Trzeba pamiętać, że nie zmieniły się zasady przysługiwania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodziców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*