Dodatkowych 3000 miejsc w Mazowieckich szpitalach dla pacjentów z Covid-19

W najbliższych dniach Wojewoda Mazowiecki planuje poszerzyć bazę łóżkową dla pacjentów z COVID-19 w mazowieckich szpitalach o 3000 miejsc i również baza łóżek respiratorowych zgodnie z decyzjami będzie sukcesywnie powiększana. Decyzjami wydanymi wczoraj liczba respiratorów dla osób z COVID-19 powiększyła się do 201 i jest codziennie zwiększana.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski 1 listopada wydał polecenie dla prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, nakazujące od 1 listopada podniesienie o 100 proc. wynagrodzenia (jako świadczenia dodatkowego) dla personelu medycznego walczącego z COVID-19, w tym także dla ratowników medycznych i diagnostów laboratoriów szpitalnych. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł zwraca się z apelem do kadry medycznej o zgłaszanie się do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego osób chętnych do pracy w szpitalu tymczasowym, ale także w innych placówkach zajmujących się leczeniem pacjentów z COVID-19.

Wojewoda Mazowiecki w ubiegłym tygodniu odbył spotkanie z Dyrektorami mazowieckich szpitali oraz z przedstawicielami władz samorządowych, m.in. Marszałkiem Województwa Adamem Struzikiem oraz Zastępcą Prezydenta m.st. Warszawy – Pawłem Rabiejem. Celem spotkania było omówienie planowanych decyzji dotyczących dalszego poszerzenia bazy łóżkowej dla pacjentów z COVID-19.

Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji, która wymaga podjęcia wyjątkowych działań. Decyzje, które musimy podejmować nie są łatwe,  ale wszyscy jesteśmy nakierowani na dobro pacjenta i wciąż udaje nam się pokonywać trudności. Zarządy Szpitali są informowane o podejmowanych decyzjach najszybciej, jak jest to możliwe. Rząd chce zapewnić też  dodatkowe wsparcie służby zdrowia poprzez zwiększenie dodatku dla personelu medycznego, zajmującego się leczeniem COVID-19 – z 50 procent do 100 procent wynagrodzenia – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki jest w stałym kontakcie ze szpitalami i na bieżąco przekazuje im wytyczne dotyczące walki z koronawirusem.

Urząd Wojewódzki systematycznie kierował pisma do dyrekcji placówek medycznych informujące o konieczności przygotowania się na różne scenariusze epidemii. Instrukcje przekazywane szpitalom wynikają z przyjętej strategii poszerzania bazy łóżkowej dla pacjentów z COVID-19.  Baza ta poszerzana jest stopniowo, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjentów hospitalizowanych z powodu innych schorzeń. Dyrektor Wydziału Zdrowia polecił już kilka tygodni temu szpitalom przygotowanie planu logistycznego przekształcenia oddziałów dla pacjentów z COVID-19 zgodnie z wymogami sanitarnymi. Kierowane były też wytyczne dotyczące organizacji pracy z SOR/izb przyjęć, m.in. wytyczne dotyczące dezynfekcji – tak, by była ona przeprowadzana sprawnie.  Ponadto polecono szpitalom dokonanie przeglądu instalacji gazów medycznych i zapasów tlenu, co jest kluczowe w leczeniu pacjentów z COVID-19.

Na Mazowszu obecnie wyznaczono 83 szpitale do opieki nad pacjentami z COVID-19, w tym  na poziomie I – 57 , na poziomie II – 34, na poziomie III – 2 (CSK MSWiA, SPZOZ w Siedlcach w zakresie psychiatrii). Aktualnie na poziomie I decyzjami Wojewody i Ministra Zdrowia dostępnych jest 311 łóżek przygotowanych dla pacjentów z potwierdzonych wynikiem zakażenia COVID-19, na poziomie II – 1 984 łóżka, na poziomie III – 404 łóżka.

Kilkadziesiąt łóżek przeznaczonych dla pacjentów z dodatnim wynikiem covid, zapewnią niepubliczne placówki służby zdrowia – Medicover i LuxMed.

W ostatnich dniach Wojewoda Mazowiecki wydał 14 decyzji na podmioty lecznicze, w celu zwiększenia bazy łóżek przeznaczonych na leczenie pacjentów z zakażeniem SARS-CoV-2.

Powyższe decyzję dotyczą placówek:

 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie,
 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
 • Wojskowego Instytutu Medycznego dla szpitala przy ulicy Szaserów 128 w Warszawie oraz dla podmiotu leczniczego przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim,
 • Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie,
 • Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
 • Mazowieckiego Centrum Leczenie Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie,
 • Szpitalowi Wolskiemu w Warszawie,
 • Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Garwolinie,
 • Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą.

Szpitale są zobowiązane realizować decyzje wojewody. Liczba łóżek respiratorowych wynikająca z nałożonych decyzji to 201, jednak nie wszystkie szpitale wdrożyły dotychczas decyzje Wojewody. Wszystkie decyzje są konsultowane z dyrekcjami szpitali, NFZ oraz samorządami. Wojewoda Mazowiecki podziękował za realizację dotychczas wydanych decyzji.

Ministerstwo Zdrowia we wrześniu i październiku przekazało sprzęt medyczny do podmiotów leczniczych. Do szpitali na Mazowszu dzięki wsparciu z Unii Europejskiej trafiło 14 respiratorów, 77 kardiomonitorów, 114 pulsoksymetrów. Ponadto do podmiotów leczniczych, które zajmują się podstawową opieką zdrowotną trafi 1 325 pulsoksymetrów. Wojewoda Mazowiecki pozyskuje również respiratory z Agencji Rezerw Materiałowych i sukcesywnie będzie je przekazywać do placówek.

W ostatnim miesiącu za pośrednictwem Wojsk Obrony Terytorialnej do podmiotów leczniczych dostarczono środki ochrony indywidualnej: 700 tys. szt. masek trójwarstwowych; 120 tys. szt. półmasek; 100 tys. szt. przyłbic; 90 tys. szt. gogli; 40 tys. szt. kombinezonów ochrony biologicznej; 1,4 mln szt. rękawiczek nitrylowych; 400 tys. szt. rękawiczek lateksowych; 54 tys. szt. fartuchów flizelinowych; 20 tys. szt. fartuchów chirurgicznych; 4 tys. szt. czepków ochronnych.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Udzielenie świadczenia pacjentowi w powyższym stanie nie może być zależne od faktu rozpoznania u tego pacjenta choroby zakaźnej.

Informujemy także, że codzienne zbiera się Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem m.in. służb wojewody, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Mazowieckiego Oddziału NFZ.

Wzmacniana jest także rola Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego, który wraz z poszerzonym zespołem, monitoruje 24 godziny na dobę sytuację w ratownictwie medycznym. We wszelkich trudnych przypadkach podejmuje interwencję i wspomaga pracę zespołów ratownictwa medycznego.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*