Doświetlenia 4 przejść dla pieszych

4 przejścia dla pieszych zyskały dodatkowe doświetlenie. Słupy oświetleniowe
pojawiły się przy ulicach: Pułtuskiej 33/33a, Płońskiej 101, Płońskiej 129 oraz 3
Maja na wysokości parku.

Ma to zwiększyć bezpieczeństwo osób przechodzących przez ulice oraz ich widoczność dla kierowców.
Jeszcze w tym roku w Ciechanowie pojawią się kolejne bezpieczne przejścia przez jezdnie. 9 nowoczesnych przejść dla pieszych zostanie zamontowanych na ul. 17 Stycznia i ul. Wojska Polskiego. Zebry na drogach wojewódzkich będą wyposażone w lampy doświetlające, lampy ostrzegawcze nad znakiem D-6 i czujniki ruchu. 5 z
nich jest zlokalizowanych w ciągu ul. 17 Stycznia przy: skrzyżowaniu z ul. Gostkowską, skrzyżowaniu z ul. Gabriela Narutowicza, I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego i skrzyżowaniu z ul. Letnią (2 przejścia). 4 kolejne
znajdują się w ciągu ul. Wojska Polskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Kącką, przy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego, przy skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną oraz przy skrzyżowaniu z ul. Śląską).
Na wniosek mieszkańców na początku tego roku poprawiono też bezpieczeństwo komunikacji przy ul. Płońskiej na drodze nr 50 Ciechanów – Płońsk. W pobliżu Szkoły Podstawowej nr 4 zamontowane zostało tzw. aktywne przejście dla pieszych, gdzie oświetlenie jest zintegrowane ze znakiem drogowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*