Działanie człowieka bezpośrednią przyczyną uszkodzenia mostu

Ekspertyza dotycząca uszkodzenia Mostu 3 Maja wykazała, iż doszło do
wymontowania przez osobę trzecią elementu łożyska z konstrukcji mostu.
Szacowany koszt naprawy to ok. 500 tys. zł. Zostanie ona niezwłocznie zlecona
przez miasto po przeprowadzeniu niezbędnych procedur formalnych.
Dodatkowo elewacja mostu będzie oczyszczona i pomalowana. Ruch kołowy
prawdopodobnie zostanie wznowiony w drugiej połowie lipca. Miasto
równocześnie wprowadzi ograniczenie masy pojazdów mogących przejeżdżać
przez most do 3,5 tony, z dopuszczeniem ruchu autobusów komunikacji
miejskiej.
6 maja br. stwierdzono obniżenie wschodniej krawędzi pomostu, co objawiło się
powstaniem na jezdni uskoku o zmiennej wysokości miejscowo przekraczającej 80
mm. Zniszczeniu uległo urządzenie dylatacyjne i fragment południowo-wschodniego
cokołu na krańcu mostu. Stwierdzono, że przemieszczenia spowodowane są brakiem
poduszki elastomerowej wchodzącej w skład południowo-wschodniego łożyska
mostu. W wyniku usunięcia wkładki elastomerowej obiekt oparł się na dolnej
krawędzi cokołu znajdującego się na końcu wezgłowia łuku. A następnie, po ścięciu
dolnego naroża cokołu, dźwigar południowy oparł się na dolnej blasze kotwiącej
łożyska, powodując zwichrowanie ustroju niosącego i uszkodzenie wszystkich łożysk.
Bezpośrednią przyczyną awarii było oddziaływanie człowieka. Dla wymontowania
łożyska potrzebne było oddziaływanie dużej siły działającej na boczną powierzchnię
łożyska.
Likwidacja awarii polegać będzie na podniesieniu poprzecznicy wschodniej do
poziomu docelowego przy pomocy pras hydraulicznych, wykonaniu stabilnego
podparcia poprzecznicy umożliwiającego zabranie pras i wykonanie demontażu
łożysk, napraw konstrukcji, wykonanie ciosów podłożyskowych oraz montażu nowych
łożysk garnkowych o nośności 3000 kN. Wymianie zostaną poddane wszystkie
łożyska na obiekcie. Szacowany koszt naprawy to ok. 500 tys. zł. Miasto
niezwłocznie rozpoczyna procedury formalne związane z wyłonieniem wykonawcy.
Środki finansowe na ten cel będą pochodziły z rezerwy budżetowej na zarządzanie
kryzysowe. Przy okazji prac naprawczych zostaną także zrealizowane działania
polegające na odnowieniu elewacji Mostu 3 Maja, tj. jego oczyszczenie i
pomalowanie.
Czas potrzebny na realizację naprawy wraz z procedurami o charakterze formalnym
to ok. 9 tygodni. Jak wskazano, należy wymienić wszystkie łożyska, a szacunkowy

czas samej ich produkcji to blisko 2 tygodnie. Władze miasta podjęły równocześnie
decyzję o zmianie organizacji ruchu, która wejdzie w życie po naprawie mostu.
Przejazd przez most będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów o masie do 3,5 tony, tj.
samochodów osobowych. Po moście będą mogły również przemieszczać się
autobusy komunikacji miejskiej. Obecny stan techniczny mostu nie stanowi
zagrożenia dla ruchu pieszego, który do momentu rozpoczęcia prac naprawczych
cały czas jest dopuszczony. Ruch samochodów o ograniczonym tonażu zostanie
umożliwiony prawdopodobnie w drugiej połowie lipca.
Wnioski z przeprowadzonych badań zostaną jeszcze w tym tygodniu przekazane
przez miasto ciechanowskiej policji celem znalezienia sprawcy dokonanych
zniszczeń.

Paulina Rybczyńska
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów

  1. Most pisze:

    Jak przeprowadzono odbiór mostu po remoncie przeoczając taką niedoróbkę i jeszcze teraz takie kłamstwa w żywe oczy ? Wstyd i hańba!!! Kto za to odpowiada ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*