Działka do sprzedaży w m. Mchowo (Gmina Przasnysz)

Gmina Przasnysz oferuje do sprzedaży atrakcyjną działkę w m. Mchowo przeznaczoną pod zabudowę zagrodową lub budownictwo mieszkaniowe indywidualne.

Działka położona jest 5 km od Przasnysza w niedalekiej odległości ( 250 m ) od drogi krajowej nr 57 łączącej Warszawę z Mazurami z dojazdem od asfaltowej drogi gminnej.

Położenie nieruchomości oraz jej opis:

nieruchomość zabudowana położona w obrębie geodezyjnym Mchowo, oznaczona w ew. gruntów jako działka nr 106 o powierzchni 0,0793 ha objęta Księgą Wieczystą Nr OS1P/00016358/1. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Teren uzbrojony jest w energię elektryczną, telefon, wodociąg i kanalizację sanitarną. Nieruchomość zabudowana budynkiem byłej zlewni mleka, budynek parterowy, nie podpiwniczony, w luźnej zabudowie – pobudowany przy ulicy wiejskiej oznaczonej jako działka nr 47, kubatura 230 m3, powierzchnia zabudowy – 60,50 m2, powierzchnia użytkowa budynku – 43,76 m2.

Składa się z trzech pomieszczeń: główne pomieszczenie na odbiór mleka – 32,52 m2, pomieszczenie dodatkowe – 19,16 m2, w c z umywalką – 2,08 m2, wysokość pomieszczeń wewnątrz budynku 2,90m.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i praw osób trzecich.

Dodatkowe informacje co do przeznaczenia jak niżej:

W ewidencji gruntów i budynków oznaczony jest : działka nr 106, Rodzaj użytku Bi-0,0793 ha. Przeznaczenie działki w planie: zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Przasnysz Nr XLV/359/10 z dnia 29.04.2010 r. ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 132 poz. 3039 z dnia 07.7.2010 r. teren na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest: działka nr 106 przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, niezbędnymi do jej funkcjonowania i zielenią( przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe).

Więcej informacji uzyskacie Państwo kontaktując się z Urzędem Gminy pod nr: tel. (29) 752 27 09

Foto: fb Z Życia Gminy Przasnysz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*