Ekologiczne OSP Lekowo - Nowe panele fotowoltaiczne dla jednostki

Na strażnicy OSP w Lekowie zostały zamontowane pierwsze gminne panele fotowoltaiczne. Zadanie mogło być zrealizowane dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 23 310,00 zł, w ramach przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierającego działalność ochotniczych straży pożarnych. Całość zadania wymagała wkładu finansowego w wysokości ponad 30 tys. zł. Instalacje fotowoltaiczne należą do najbardziej przyjaznych dla przyrody, czystych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. Władze gminy zapowiadają dalsze inwestycje w zieloną energię na terenie gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*