Gmina Przasnysz wsparła zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego!

Ochotnicza Straż Pożarna Mchowo może pochwalić się nowy  średnim samochodem ratowniczo – gaśniczym!

Samochód Renault D16 4×4 jest przystosowany do działań ratowniczo – gaśniczych, posiada również zamontowany na stałe, sprzęt ratowniczo gaśniczy. Koszt zakupu to 1 109 952,00 zł! Był on finansowany dzięki środkom przekazanym przez Gminę Przasnysz w wysokości: 509 952,00 zł, a także Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 150 000, 00 zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 450 000, 00 zł.

Zakupione auto będzie służyć mieszkańców, podniesie poziom działania ratownicze jednostki OSP. Przyczyni się również do sprawniejszego działania OSP na rzecz życia, zdrowia i mienia ludzkiego – powiedziała Grażyna Wróblewska, Wójt Gminy Przasnysz.

Fot. Z Życia Gminy Przasnysz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*