Gmina Regimin podwyższa ekwiwalent dla strażaków

Podczas ostatniej sesji rady gminy Regimin radni jednogłośnie podjęli decyzję o podwyższeniu stawki dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych. Do tej pory strażacy otrzymywali po 10 zł za każdą godzinę stawki. Po zmianach kwota ta została zwiększona do 21 zł.

Głównym argumentem za zmianami w uchwale to zwiększenie minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku oraz wysoki poziom ryzyka strażaków biorących udział w działaniach ratunkowych.

Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy
Regimin w wysokości:
1) za każda godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym – 21 zł
2) za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowa
Straż Pożarną lub Gminę Regimin – 3 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*