Innowatorzy Mazowsza wybrani!

Samorząd województwa już po raz trzynasty nagrodził innowacyjne przedsiębiorstwa i naukowców tytułem Innowatora Mazowsza. Laureatów tegorocznej, rekordowej pod względem liczby zgłoszeń edycji, poznaliśmy podczas spotkania finałowego 3 listopada. Nagrody wręczył wicemarszałek Wiesław Raboszuk oraz przedstawiciele partnerów konkursu.

Jak wskazuje wicemarszałek Wiesław Raboszuk, Mazowsze to od lat region, który dynamicznie się rozwija, co jest zasługą także innowacyjnych przedsiębiorców i naukowców. – Na Mazowszu mamy bardzo dobre warunki do rozwoju biznesu, jak i wysokiej klasy kadry naukowe. To głównie zasługa Warszawy, która przyciąga nie tylko wykształconych specjalistów, ale także inwestorów szukających innowacyjnych projektów i firm – dodaje.

Rekordowa edycja

Samorząd województwa co roku kieruje konkurs zarówno do przedsiębiorców, jak i osób ze świata nauki. W tegorocznej edycji najlepsza innowacyjna firma otrzymała 30 tys. zł, a naukowiec – 20 tys. zł. Łączna pula nagród pieniężnych wyniosła 126 tys. zł. To jednak nie wszystko – przed laureatami i wyróżnionymi możliwość skorzystania z konsultacji, programów mentoringu, studiów podyplomowych, czy prezentacji przed gronem inwestorów. Nagrody dodatkowe przygotowali partnerzy konkursu.

W tegorocznej edycji wpłynęła rekordowa liczba 105 zgłoszeń – z czego 79 wśród firm i 26 wśród naukowców. Ocenę formalną przeszło 58 firm i 24 naukowców. Spośród nich kapituła wyłoniła w sumie 7 laureatów. Przyznano również 4 wyróżnienia, dla 2 naukowców i 2 firm. 

Innowacyjne firmy nagrodzone

W kategorii „Innowacyjna Firma” mogły wziąć udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego nie wcześniej niż od 1 stycznia 2015 r. Warunkiem koniecznym do udziału było także wprowadzenie usługi lub technologii na rynek po 1 stycznia 2018 r. lub z pozyskanymi środkami na komercjalizację.

W kategorii „Innowacyjna Firma” kapituła przyznała:

 • I miejsce i 30 tys. zł firmie NANOXO za Zinc Oxide Quantum Dots – quantum dots na tlenku cynku – jedyne na świecie nanomateriały, które są biozgodne i trwałe cząsteczkowo;
 • II miejsce 20 tys. zł otrzymała firma RESQL za System RESQL – rozwiązanie służące do zgłaszania przypadków przemocy rówieśniczej w szkołach;
 • III miejsce 15 tys. zł otrzymała firma ExploRNA Therapeutics za nowe analogi czapeczki (kapu) do modyfikacji terapeutycznego mRNA – technologię wykorzystującą mRNA jako terapeutyk.

W tej kategorii przyznano wyróżnienia dla:

 • 4Nature System Wertykalni za Linię Mebli 4Nature Smart Green – innowatorską technologię modułów do budowania ogrodów wertykalnych;
 • SensDx za FluSensor SensDx – rozwiązanie służące do wykrywania wirusa grypy we wczesnej fazie rozwoju.

Innowacyjni naukowcy z Mazowsza

Z kolei kategoria „Innowacyjny Naukowiec” była przeznaczona dla osób, które zakończyły przewód doktorski lub uzyskały stopień doktora po 1 stycznia 2017 r., a ich praca została przygotowana na jednej z mazowieckich uczelni. Tematyka pracy doktorskiej musiała dotyczyć innowacyjnych rozwiązań wdrożonych w gospodarce lub możliwych do zastosowania.

W kategorii „Innowacyjny Naukowiec” przyznano:

 • I miejsce i 20 tys. złdr Jan Szczepanek za pracę pt. „Wytwarzanie i dynamika ultrakrótkich impulsów w laserach światłowodowych z normalną dyspersją”;
 • II miejsce i 15 tys. złdr Marcin Koniak za pracę pt. „Metoda wspomagania projektowania litowo-jonowego akumulatora trakcyjnego uwzględniająca cykle pracy wybranych środków transportu”;
 • III miejsce i 13 tys. złdr Witold Postek za pracę pt. „Zastosowania mikroprzepływów w biologii i medycynie”;
 • III miejsce i 13 tys. złdr Sylwia Dąbrowska za pracę pt. „Analiza właściwości immunomodulacyjnych ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego i pochodzących z nich zewnątrzkomórkowych pęcherzyków przeszczepianych w modelu cytotoksycznego uszkodzenia mózgu u szczura”.

Poza tym wyróżniono dwóch naukowców:

 • dr Aleksandra Rękorajska za pracę pt. „Projektowanie, synteza i charakterystyka magnetycznych nanocząstek tlenków żelaza i tlenków żelaza domieszkowanych kationami lantanowców oraz ich wykorzystanie w konstrukcji liposomalnych nośników leków”;
 • dr Anna Gorgolewska za pracę pt. „Rola wyobrażeń w rozwijaniu umiejętności samokontroli u dzieci w wieku przedszkolnym z różnych środowisk socjoekonomicznych”.

Kto nagradza innowatorów?

Organizatorem konkursu jest samorząd województwa mazowieckiego, który podejmuje szereg inicjatyw służących rozwojowi innowacji. To m.in. kierowany do startupów konkurs „Startuj z Mazowsza”, program Masovian Startup czy udzielanie przedsiębiorcom korzystnych pożyczek w ramach Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. Celem inicjatyw samorządu Mazowsza jest nie tylko wspieranie przedsiębiorców, ale także tworzenie współpracy między środowiskiem biznesowym, naukowym i samorządowym.

Wykonawcą XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza” była Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, działająca na rzecz edukacji i rozwoju w zakresie przedsiębiorczości.

Partnerami konkursu byli: Miasto Stołeczne Warszawa, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Warszawski – Wydział Zarządzania, Youth Business Poland, Collegium Civitas, Uniwersytet SWPS, AgriTech Hub oraz Koleje Mazowieckie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*