Inwentaryzacja źródeł ciepła

Inwentaryzacja jest elementem działań mających na celu wsparcie mieszkańców w wymianie starych pieców. Będzie zrealizowana na zlecenie miasta w związku z realizacją zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021.

W dniach od 13 września do 29 października 2021 r. między godz. 9.00 a 19.00 we wszystkich lokalach w mieście pojawią się ankieterzy.

  • Będą pozyskiwać wyłącznie informacje na temat budynku/lokalu i jego źródeł ciepła.
  • Nie będą wymagać udostępniania przez mieszkańców żadnych dokumentów. 
  • Podczas wizyty zachowają wszelkie środki ostrożności w związku z panującą pandemią. 
  • Będą to wyłącznie uprawnione osoby posiadające imienny identyfikator.

Inwentaryzację prowadzić będzie wyłoniona w drodze przetargu firma NDE Niezależni Doradcy Energetyczni Sp. z o o., która realizuje zadanie na rzecz miasta.

Inwentaryzacja będzie prowadzona we wszystkich budynkach i lokalach ogrzewanych indywidualnie, położonych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Podmioty, które obejmie program to przede wszystkim małe kotłownie przydomowe, paleniska domowe (piece ceramiczne, piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki), niewielkie kotłownie do 1 MW dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów, kotłownie w obiektach użyteczności publicznej oraz kotłownie w obiektach handlowo-usługowych.

Szczegółowych informacji, w tym odpowiedzi na pytania i wątpliwości, będą udzielali pracownicy Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych Urzędu Miasta (ul. Wodna 1, tel. 23 674 92 52, 23 674 92 78, 23 674 95 75, email: fundusze@umciechanow.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Inwentaryzacja nie jest równoznaczna z deklaracją źródeł ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ma charakter niekomercyjny, zostanie przeprowadzona w związku z realizacją przez miasto zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MIWOPiM Mazowsze 2021 pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Miejskiej Ciechanów”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*