Jak wyglądał domowy budżet mieszkańców Mazowsza?

W 2019 r. w gospodarstwach domowych województwa mazowieckiego przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę wyniósł 2108,01 zł. Jego wartość zwiększyła się o 4% (o 76,42 zł) w stosunku do analogicznego dochodu sprzed roku i była o 16% (o 288,87 zł) wyższa od przeciętnego dochodu rozporządzalnego w kraju (1819,14 zł).

W porównaniu z 2018 r. największy wzrost dochodów (o 11%) nastąpił ze świadczeń społecznych, w mniejszym stopniu z pracy na własny rachunek (o 8%) oraz z pracy najemnej (o 2%). Natomiast spadek odnotowano w przypadku dochodów osiąganych z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie (o 21%).

Jednocześnie z dochodami rosły przeciętne miesięczne wydatki gospodarstwa domowego na 1 osobę.  Wynosiły one w województwie 1476,26 zł i były o 4% (55,13 zł) wyższe niż przed rokiem. Wydatki miesięczne ponoszone przez 1 osobę na Mazowszu były o 18% (o 224,53 zł) wyższe niż przeciętnie ponoszone w kraju (1251,73 zł). Udział przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w dochodzie rozporządzalnym ukształtował się na poziomie 70%, takim samym jak w 2018 r. (w kraju relacja ta wyniosła 69%)

W stosunku do 2018 r. na Mazowszu zwiększyły się wydatki na łączność (o 26%), edukację (o 13%), zdrowie (o 11%), użytkowanie mieszkania i nośniki energii (o 9%) oraz żywność i napoje bezalkoholowe (o 6%). Spadek odnotowano za to wśród wydatków na transport (o 12%) oraz rekreację i kulturę (o 3%).

Wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii stanowiły prawie 40% ogółu wydatków gospodarstw domowych na Mazowszu.

Podobnie jak w latach poprzednich, na Mazowszu utrzymała się tendencja spadkowa spożycia większości artykułów żywnościowych. W 2019 r. (w porównaniu z rokiem poprzednim) spadło spożycie m.in. cukru (o 12%), pieczywa (o 6%), mleka (o 5%), kawy, herbaty, kakao (o 4%), ryb i owoców morza (o 4%), mięsa (o 3%) oraz jaj (o 3%). Wzrosło natomiast spożycie jogurtów (o 6%), serów i twarogów (o 4%), soków owocowych i warzywnych (o 3%) oraz owoców (o 1%).

Jako dobrą albo raczej dobrą określiło swoją sytuację 52% gospodarstw z Mazowsza (w Polsce 49%), a 6% jako raczej złą albo złą (w kraju 7%).

Źródło/foto: Urząd Statystyczny w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*