Jednogłośne absolutorium dla wójt gminy Regimin

W ostatni piątek 3 czerwca odbyła się sesja rady gminy Regimin podczas której radni podjęli jednogłośną decyzję o udzieleniu wójt gminy Regimin Marioli Kołakowskiej wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2021.

Bardzo dziękuję Państwu Radnym za udzielenie mi Wotum Zaufania i Absolutorium. Jest to podziękowanie za pracę całego Urzędu, wszystkich Urzędników Urzędu Gminy w Regiminie. Dzisiejszy dzień to dobry czas aby im serdecznie podziękować zarówno za zaangażowanie jak i efektywną oraz niezwykle intensywną pracę na rzecz Naszej Gminy – napisała wójt gminy Regimin Mariola Kołakowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*