Jest nadzieja dla Szkoły w Kałęczynie. Fundacja nowym organem prowadzącym?

W dniu 4 kwietnia br. Fundacja Sport i Nauka, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Juliana Kutnera, wystosowała pismo do Wójta Gminy Sońsk, z wnioskiem o wstąpienie jako strona do umowy najmu lokalu użytkowego w miejscowości Kałęczyn 11. Jest to budynek, w którym na mocy umowy z Kałęczyńskim Stowarzyszeniem Oświatowo-Społecznym im. Rodziny Sędzimirów, znajduje się Społeczna Szkoła Podstawowa im. A. Bąkowskiej w Kałęczynie z Oddziałami Przedszkolnymi.

Ze względu na zadłużenie Kałęczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Społecznego, które powstało na skutek zaniedbań poprzedniego Zarządu, m.in. z tytułu składek ZUS oraz nienależnie wykorzystanej subwencji oświatowej za lata 2018-2019, dalsze jego funkcjonowanie jako organu prowadzącego Szkołę nie jest możliwe.

Fundacja Sport i Nauka zobowiązuje się również do wstąpienia w rolę organu prowadzącego dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Kałęczynie. Ważne jest jednak to, czy Wójt Gminy Sońsk wyrazi wolę zawarcia umowy najmu budynku Szkoły z nowym najemcą.

Fundacja Sport i Nauka jest finansowana ze składek członkowskich i wpłat darczyńców, a co ważne posiada środki aby zapewnić szkole funkcjonowanie do końca 2023 roku pomimo braku subwencji oświatowej .

foto: fb Społeczna Szkoła Podstawowa im. Aleksandry Bąkowskiej w Kałęczynie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*