Jubileusz setnych urodzin kombatantki

We wtorek 12 września br. na spotkanie z okazji setnych urodzin pani Teresy Ireny Głuchowskiej, ps. „Bibi” przybył podpułkownik Grzegorz Podolszański – Zastępca Dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej razem z żołnierzami 52 batalionu lekkiej piechoty w Komorowie. Podczas wzruszającego spotkania na ręce jubilatki złożono mały podarunek, bukiet kwiatów oraz list okazjonalny z życzeniami od Dowódcy 5MBOT.

Z każdym rokiem takich osób jak pani Teresa ubywa, dlatego każda okazja do spotkań, rozmów z nimi jest dla nas – żołnierzy niezwykle cenna. To pokolenie ludzi, których postawa i poświęcenie w trudnych czasach dla naszego narodu – jest godna najwyższego uznania. To dla nas wielki zaszczyt być w takich chwilach jak ta razem z panią Teresą i móc osobiście podziękować za wzorowe wypełnienie obowiązku wobec Ojczyzny. –  powiedział ppłk. Grzegorz Podolszański

Pani Teresa Irena Głuchowska urodziła się 7 września 1923 r. w Piotrowicach. Gdy wybuchło powstanie Warszawskie miała zaledwie 21 lat. W konspiracji działała pod pseudonimem „Bibi”. Jak wiele innych kobiet w tym okresie pełniła rolę łączniczki. W stopniu strzelca przemierzyła żoliborski szlak bojowy w zgrupowania „Żaglowiec”, który przynależał do II Obwodu „Żywiciel” Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Kiedy powstanie upadło trafiła do niewoli. Została przewieziona do obozu przejściowego w Pruszkowie, a następnie z innymi jeńcami przewieziona pociągami towarowymi do Bawarii.

Kiedy opowiadała o wyzwoleniu z niewoli przez polskich żołnierzy na jej twarzy promieniała radość, natomiast do oczu napływały łzy. Ogromna miłość do kraju, patriotyzm, bohaterska postawa i skromność – taka jest Pani Teresa. Pogoda ducha, uśmiech na twarzy pomimo tych wszystkich cierpień jakie doznała, straconych młodzieńczych lat, jakie zabrała jej wojna. Prawdziwa cicha bohaterka Powstania Warszawskiego.  – dodała ppor. Krystman z 52 blp w Komorowie

Dla Tertorialsów, którzy dziedziczą tradycje i wartości żołnierzy Armii Krajowej, integracja ze środowiskiem kombatantów jest nieodłącznym elementem ich funkcjonowania. Każda okazja do spotkania jest żywą lekcją historii, pokory i patriotyzmu, którą żołnierze przekazują młodym pokoleniom Polaków.

Źródło:/foto: 5MBOT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*