Koleje Mazowieckie dołączają do kampanii Kolejowe ABC

TRAKO 2021 zainaugurowano dzisiaj, tj. 23 września II edycję Kampanii Kolejowe ABC, organizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego. Akcja skupia się na promocji bezpieczeństwa na dworcach, w pociągach oraz w pobliżu torów kolejowych. Koleje Mazowieckie są jednym z przewoźników, które właśnie  przyłączyły się do akcji.

Kampania Kolejowe ABC realizowana przez Urząd Transportu Kolejowego to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna z zakresu bezpieczeństwa kolejowego skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców.

Kampania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Spójności stworzyliśmy nowy pakiet edukacyjny wzbogacony o nowoczesne środki przekazu. Docieramy do dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli z terenu całej Polski, by propagować zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego.

Działania w ramach projektu realizujemy dwutorowo. Pierwszym rodzajem działań są zajęcia edukacyjne prowadzone w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie całej Polski – zamierzamy przeprowadzić około 700 takich zajęć. Drugą warstwą realizacji projektu jest informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa pasażerów.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zachęcamy do bieżącego monitorowania informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej.

Wartość całkowita projektu: 27 630 000,00 PLN

Wartość dofinansowania UE (FS) w PLN: 23 485 500,00 PLN

W ramach systemu realizacji projektów POIiŚ funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są na stronie https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

Informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych można zgłaszać w szczególności poprzez:

  1. naduzycia.POIS@mr.gov.pl
  2. https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Źródło: KM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*